Η Global Sustain στο πλευρό του Πάπα

Τη στήριξή της στην έκκληση του Πάπα Φραγκίσκου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δήλωσε η Global Sustain, μέσα από την υπογραφή της Δήλωσης του World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) για την υπερθεμάτιση της Παπικής Εγκυκλίου για την Κλιματική Αλλαγή, “On Care for our Common Home”. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, σημαντικό ρόλο στη μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών ρύπων διαδραματίζει η χρήση της τεχνολογίας και η καινοτομία, ενώ ειδική αναφορά γίνεται και στο ρόλο των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι ηγέτες των επιχειρήσεων πρέπει να συνεργαστούν με τους ανταγωνιστές τους και με μη κυβερνητικούς οργανισμούς με στόχο τον περιορισμό της χρήσης των φυσικών πόρων, τις επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια, τη βελτίωση της παγκόσμιας υγείας και την αντιμετώπιση του προβλήματος του υποσιτισμού. 
H Global Sustain είναι μια από τις 93 επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο που «αγκάλιασαν» την πρωτοβουλία και ανέλαβαν τη δέσμευση να αντιμετωπίσουν μέσα από την καινοτομία τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, συμμετέχοντας σε έναν παγκόσμιο διάλογο για θέματα ευημερίας του πλανήτη μας, λίγους μήνες πριν πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή στο Παρίσι. 
Εδώ μπορείτε να βρείτε τη λίστα των εταιρειών που υποστηρίζουν την πρωτοβουλία.   
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ