Η Ευρωπαϊκή Πίστη δημοσιεύει Απολογισμό Βιωσιμότητας

Η Ευρωπαϊκή Πίστη δημοσίευσε για τέταρτη συνεχή χρονιά την έκδοση Ετήσιου Απολογισμού Βιωσιμότητας. Κύριος σκοπός του Απολογισμού είναι η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών για την πολιτική, τα προγράμματα, τις δράσεις και τους μελλοντικούς της στόχους, με άξονα την προαγωγή της κοινωνικά υπεύθυνης λειτουργίας της.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η πρώτη και η μοναδική ασφαλιστική εταιρία που δημοσιεύει Απολογισμό Βιωσιμότητας σύμφωνα με τη νέα γενιά κατευθυντήριων οδηγιών GRI, το πλαίσιο GRI G4, καθώς και η μοναδική ασφαλιστική εταιρία που εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης των εκπομπών CO2, οι οποίες εκπομπές το 2014 μειώθηκαν κατά 16,6%.

Στον Απολογισμό Βιωσιμότητας 2014 παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, οι αρχές της εταιρικής υπευθυνότητας που εφαρμόζει η εταιρία αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό, τη σχέση της με τους πελάτες, τη συνεισφορά στην κοινωνία και στον αθλητισμό αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος με ενέργειες που έχουν ως στόχο τη μείωση του ενεργειακού της αποτυπώματος.

Για την Ευρωπαϊκή Πίστη, η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί βασικό στρατηγικό άξονα για την ανάπτυξη. Ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης με περιβαλλοντική συνείδηση και κοινωνικό πρόσωπο, θα συνεχίσει να υλοποιεί τους στόχους και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, για την προώθηση μίας οικονομικής ανάπτυξης που είναι πιο φιλική στη κοινωνία και στο περιβάλλον.<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ