Η θέση του ομίλου Πειραιώς στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον

H Τράπεζα Πειραιώς ως η μεγαλύτερη συστημική τράπεζα της χώρας αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευθύνη τις προκλήσεις του 2015 και θέτει προτεραιότητες, με σημαντικότερες αυτών τη βελτίωση της ρευστότητας, τη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας, την αποτελεσματικότερη δυνατή διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση με καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία, την περαιτέρω βελτίωση του κόστους λειτουργίας, την επάνοδο στην κερδοφορία, καθώς και τη διατήρηση και επαύξηση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών.

Η Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζει συστηματικά την προσπάθεια ανάτασης της ελληνικής οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει πρωτοβουλίες με στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Στην κατεύθυνση αυτή η Τράπεζα θα συνεχίσει να κινείται με όλες τις δυνάμεις της και το 2015.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ