Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την Inform Lykos

Η Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας ενσωματώσει από το 2005 «πράσινα κριτήρια» στη γενικότερη πολιτική προμηθειών, ανακοινώνει σήμερα ότι προχωρά στη χρήση χαρτιού που προέρχεται από υπεύθυνα διαχειριζόμενα δάση, πιστοποιημένου κατά FSC (Forest Stewardship Council), σε ό,τι αφορά τα έντυπα ενημέρωσης των 4,9 εκατομμυρίων πελατών της (αντίγραφα κίνησης λογαριασμών, δανείων κτλ. και φάκελος αποστολής).

Η πιστοποίηση FSC αφορά στη σύνδεση μεταξύ υπεύθυνης διαχείρισης δασών και κατανάλωσης προϊόντων που προέρχονται από αυτά (όπως ξυλεία και χαρτί), προωθώντας μια περιβαλλοντικά κατάλληλη, κοινωνικά επωφελή και οικονομικά βιώσιμη,  διαχείριση των δασών .

Για τον σκοπό αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς επέλεξε να συνεργαστεί με την εταιρεία INFORM Lykos, η οποία, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για προστασία του περιβάλλοντος, προχώρησε πρόσφατα στην πιστοποίησή της κατά FSC και δίνει πλέον την δυνατότητα στους συνεργάτες της, με πρώτη την Τράπεζα Πειραιώς, να ενισχύσουν και να διευρύνουν τις δικές τους δράσεις κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.  

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που το 2011 πιστοποιήθηκε για όλα της τα καταστήματα και κτήρια διοίκησης σύμφωνα με τον Κανονισμό EMAS και το πρότυπο ISO 14001:2004, και αποτελεί πλέον έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ευρώπη με την αυστηρή αυτή περιβαλλοντική πιστοποίηση.  Η καταχώρηση στο Μητρώο EMAS αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Τράπεζας για διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης, για την πρόληψη της ρύπανσης και τη συμμόρφωσή της με τις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα μετρά και μειώνει διαρκώς το «περιβαλλοντικό της αποτύπωμα», δηλαδή τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της: ήδη χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο και μη χλωριωμένο χαρτί για τις λειτουργικές της ανάγκες, και πλέον και FSC χαρτί για την έντυπη επικοινωνία με τους πελάτες της, σε περιπτώσεις που αυτή παραμένει αναντικατάστατη. Από το 2006 μέχρι το 2014, χάρη στη χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού στις διαδικασίες της, έχει αποφευχθεί η κοπή 85.500 δέντρων.  
 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ