Ένας χρόνος συνεργασίας της Τράπεζας Πειραιώς με την Αποστολή της Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνοντας τον κοινωνικό ρόλο που της αναλογεί, προωθεί διαρκώς ουσιαστικές πρωτοβουλίες με στόχο την  παροχή βοήθειας σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Σε αυτό το πλαίσιο έχει αναπτύξει τους τελευταίους δώδεκα μήνες στενή συνεργασία με την ΜΚΟ της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, «Αποστολή», στηρίζοντας το πολύπλευρο έργο της ως βασικός εταίρος. Η συνεργασία αυτή κλείνοντας σήμερα ένα χρόνο, αποδεικνύεται ιδιαίτερα γόνιμη και επιτυχής για την ελληνική κοινωνία.

Με βασικό μήνυμα «Κανένας συνάνθρωπος μας χωρίς φαγητό, στέγη, γιατρό και φάρμακα», το έργο της «Αποστολής» αφορά στην κάλυψη βασικών αναγκών στήριξης, επιβίωσης και περίθαλψης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ενδεικτικά διανέμονται καθημερινά 10.000 μερίδες φαγητού σε 77 ενορίες και 8500 άπορες οικογένειες έχουν τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους με τα δέματα αγάπης. Επίσης το 2014 μέσω των «κοινωνικών παντοπωλείων» 26.600 άνθρωποι σε Αθήνα αλλά και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, είχαν πρόσβαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Επιπλέον χορηγούνται καθημερινά μέσα από το κοινωνικό φαρμακείο έως 3000 κουτιά φάρμακα σε ανασφάλιστους πολίτες που τα έχουν ανάγκη, προσφέρονται δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στην Αττική ή σε δυσπρόσιτες περιοχές και  πραγματοποιούνται χιλιάδες εμβολιασμοί  σε όλη τη διάρκεια του έτους. Η «Αποστολή» δραστηριοποιείται παράλληλα στην εκπαίδευση και στους τομείς του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, των νέων τεχνολογιών μέσα από τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση προγραμμάτων με αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Η Τράπεζα Πειραιώς στέκεται καθημερινά αρωγός και ενισχύει το πολύτιμο έργο της «Αποστολής». Μέσα από κοινές εθελοντικές δράσεις με τη συμμετοχή των κοινωνικά ευαισθητοποιημένων στελεχών και προσωπικού, με τη παροχή τεχνογνωσίας και τεχνικής υποστήριξης στα μέλη της «Αποστολής» και με οικονομική ενίσχυση η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται σταθερά δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη, μαζί με την «Αποστολή» τους τελευταίους δώδεκα μήνες. 

Για την επόμενη χρονιά η Τράπεζα Πειραιώς σχεδιάζει ήδη με την «Αποστολή» νέες δράσεις. Αξιοποιώντας πλήρως το δίκτυο της Τράπεζας ενημερώνονται επιπλέον πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές για τις ανάγκες που προκύπτουν και τους τρόπους που μπορούν να βοηθήσουν. 

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση περισσότερων ανθρώπων, πελατών, όπως επίσης εταιρειών και οργανισμών που θα συνεισφέρουν από την πλευρά τους και αναλόγως των δυνατοτήτων τους, στο έργο της «Αποστολής». Με χορηγίες, δωρεές, προσφορά σε κατάλληλο εξοπλισμό, αλλά και με τη συμμετοχή εθελοντών σε δράσεις που διοργανώνονται, θα συμβάλλουν στην άμβλυνση ζητημάτων που προκαλεί η ανθρωπιστική κρίση.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει μαζί με την «Αποστολή» να συνδράμει ως βασικός εταίρος, με όλες τις δυνάμεις της, σε κοινές πρωτοβουλίες για την ανθρωπιστική κρίση. Η προσπάθεια όλων δεν πρέπει να σταματήσει όσο υπάρχουν άνθρωποι που στερούνται τα στοιχειώδη. 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ