Τρ. Πειραιώς: Ξεκίνησαν οι διαδικασίες εύρεσης νέου διευθύνοντος συμβούλου

Τη συνδρομή του συμβουλευτικού οίκου EgonZehnder ζήτησε η Τράπεζα Πειραιώς για την επιλογή των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης του διευθύνοντος συμβούλου, μετά την αποχώρηση του Άνθιμου Θωμόπουλου.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος (CEO) που θα αναδειχθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα από την  παραπάνω  διαδικασία,  θα είναι επικεφαλής  του Ομίλου Πειραιώς για  την υλοποίηση  του  επιχειρηματικού σχεδίου και των μεσοπρόθεσμων στόχων του.  

 Την  Τετάρτη,  20  Ιανουαρίου, το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Τράπεζας  θα  ορίσει  ένα  μέλος  του  ως  εντεταλμένο  σύμβουλο  (Interim CEO),  ο  οποίος  θα  είναι  παράλληλα  επικεφαλής  της  εκτελεστικής  επιτροπής  μέχρι  την  ανάδειξη  του  νέου CEO. 

Καταλήγοντας, η Τρ. Πειραιώς διευκρινίζει ότι η εκτελεστική επιτροπή του Ομίλου που αποτελείται από έξι ανώτερους γενικούς διευθυντές  με  την  προσθήκη  και  του Interim CEO,  έχει  την  ευθύνη  για  την  ομαλή  και  αδιάλειπτη  λειτουργία της τράπεζας.

Πηγή: “naftemporiki.gr”

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ