Διεθνής Διάκριση για την Αττική Οδό

Η βράβευση από τον κορυφαίο διεθνή θεσμό IRF, που κατά τεκμήριο προβάλλει και επιβραβεύει πρωτοπόρες πρακτικές και πρόσωπα που καθιστούν τις μεταφορές βασικό συντελεστή της παγκόσμιας κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, έγινε στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο του Διεθνούς Φόρουμ για τις Παγκόσμιες Μεταφορές. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας «Θαλής» αφορά τη συλλογή δεδομένων, μέτρηση της απόδοσης και σύγκριση των αποτελεσμάτων με την αντίληψη των χρηστών της Αττικής Οδού για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτούς. Το τριμερές σύστημα «Θαλής» απαρτίζεται πρωταρχικά από τις διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου, οι οποίες φέρουν Πιστοποιήσεις Ποιότητας, Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος ISO, καθώς και Υγείας και Ασφάλειας BS OHSAS. Ταυτόχρονα, λειτουργεί σύστημα διοικητικής πληροφόρησης, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία INVISION και έχει ως σημαντικότερα συστατικά του τούς 35 «δείκτες επίδοσης» (Key Performance Indicators – KPIs) που σχετίζονται με την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση πελατών, τη συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου και τη συλλογή διοδίων. Τέλος, το τρίτο μέρος αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι μετρήσεις συνδυάζονται με έρευνες ικανοποίησης πελατών, ώστε η απόδοση της εταιρείας να συγκρίνεται με την αντίληψη και τις προσδοκίες των χρηστών της Αττικής Οδού. Παράλληλα χρησιμοποιείται η μέθοδος Mystery Shopping για τη διασφάλιση της δέσμευσης του προσωπικού στις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία και τη συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου. Ο συνδυασμός των παραπάνω είναι και το κλειδί της μοναδικότητας του συστήματος αυτού. Η εταιρεία έχει διακριθεί και στο παρελθόν από την IRF: Το 2009 κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία «Διαχείριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Οδικών Υποδομών» ως αναγνώριση και επιβράβευση των αξιόλογων και φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης που εφαρμόζει, ενώ το 2005 ο ίδιος Οργανισμός κατέταξε τις Αττικές Διαδρομές στην πρώτη θέση απονέμοντας το «Πρώτο Πανευρωπαϊκό Βραβείο Οδικής Ασφάλειας»<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ