Η Τράπεζα Πειραιώς μέλος του Sustainability Yearbook 2016

H Τράπεζα Πειραιώς επιλέχθηκε ως μέλος του ‘Sustainability Yearbook 2016’, της RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment, σε συνέχεια της ένταξής της στο διεθνή δείκτη αξιολόγησης ‘Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets’. 

Το ‘Sustainability Yearbook’ (επετηρίδα αειφορίας) απαριθμεί τις καλύτερες εταιρείες σε θέματα αειφορίας σε κάθε κλάδο και παγκοσμίως, σύμφωνα με τη βαθμολογία τους στην αντίστοιχη ετήσια αξιολόγηση από τη RobecoSAM.

Με την ένταξη στην επετηρίδα η Τράπεζα Πειραιώς ανήκει στο κορυφαίο 15% του τραπεζικού κλάδου παγκοσμίως και είναι μία από τις 37 τράπεζες και η μοναδική εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα, που συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο. Εκτός από την εξέταση της βαθμολογίας, πραγματοποιήθηκε επίσης ποιοτική ανάλυση των δράσεων της Τράπεζας στα κρίσιμα ζητήματα αειφορίας, που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους, βάσει πληροφοριών στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. 

Κατά την αξιολόγηση του 2015 η βαθμολόγηση της Τράπεζας (77/100) ήταν υψηλότερη από το 72% του συνόλου των αξιολογημένων τραπεζών.

Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη οι παγκόσμιες τάσεις αειφορίας και εξετάζονται οι στρατηγικές και πρακτικές που ακολουθούνται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την κατανάλωση ενέργειας, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τη διαχείριση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την εταιρική διακυβέρνηση.

Η RobecoSAM και οι δείκτες Dow Jones Sustainability Indices παρακολουθούν τις επιδόσεις εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται με όρους εταιρικής αειφορίας (corporate sustainability), και απευθύνονται σε διεθνείς επενδυτές που αναζητούν βιώσιμες επενδυτικές ευκαιρίες με μακροπρόθεσμη μετοχική αξία. 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ