Ομάδα Σύμπραξις: Κύκλος 5 Webinars για τον ΟΟΣΑ

Τα εικονικά σεμινάρια του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την “ανθεκτικότητα” των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών υποστήριξε η Ομάδα Σύμπραξις στις 1 και 2 Δεκεμβρίου. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΟΣΑ για την τοπική ανάπτυξη της οικονομίας και της απασχόλησης (LEED – Local Economic and Employment Development). Ο κύκλος των συνολικά 5 εικονικών σεμιναρίων πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι και τα τέλη Φεβρουαρίου.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ