Επιτυχής διαχείριση ληγμένων φυτοφαρμάκων στο Εκουαδόρ απο την POLYECO ΑΕ

Η POLYECO Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συσκευασία και εξαγωγή  ληγμένων φυτοφαρμάκων από το Εκουαδόρ στην Ευρώπη με σκοπό την τελική διάθεση σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση αποτέφρωσης στην Σουηδία. Το έργο ανατέθηκε στην POLYECO Α.Ε. τον Μάιο 2015, από τον Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (Food and Agricultural Organization of the United Nations – FAO) μέσω διεθνούς διαγωνισμού. Τον Οκτώβριο του 2015 επιτεύχθηκε η ασφαλής εξαγωγή των αποβλήτων από τη χώρα. Η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Agrocalidad,  η οποία είχε καταγράψει τις ποσότητες ληγμένων φυτοφαρμάκων που βρίσκονταν στην χώρα.
Η POLYECO Α.Ε. παρείχε συσκευασίες πιστοποιημένες από τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και επιπλέον εξοπλισμό και αναλώσιμα για τη συλλογή, ανασυσκευασία, σήμανση και μεταφορά των αποβλήτων. Το προσωπικό της POLYECO A.E. συσκεύασε και εξήγαγε προς τελική διάθεση τα ληγμένα φυτοφάρμακα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Βασιλείας. Τέλος, το έμπειρο προσωπικό προχώρησε σε καθαρισμό του αποθηκευτικού χώρου. Η ολοκλήρωση του έργου αυτού αποτελεί τεράστια επιτυχία για το Εκουαδόρ, το οποίο προσπαθούσε επί σειρά ετών να εξάγει τα ληγμένα φυτοφάρμακα από τη χώρα, ώστε να πετύχει τους εθνικούς στόχους που είχαν τεθεί βάσει της Συνθήκης της Βασιλείας.  Το έργο αυτό ανοίγει τον δρόμο για την απομάκρυνση των Έμμονων Οργανικών Ρύπων και άλλων τοξικών αποβλήτων από τη χώρα.
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ