ΠΑΣΕΠΠΕ: Εκπνέει η διαδικασία υποβολής προτάσεων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για τα Περιβάλλον και για τα Ελληνικά Βραβεία για το Περιβάλλον

Ο ΠΑΣΕΠΠΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016 λήγει η Α’ φάση για την υποβολή προτάσεων, τόσο για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και για τα Ελληνικά Βραβεία Περιβάλλοντος. Η παράταση δίδεται μετά από ικανοποίηση σχετικού αιτήματος του ΠΑΣΕΠΠΕ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι δύο διαγωνισμοί, οι οποίοι τελούν υπό την αιγίδα των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, απευθύνονται σε εταιρείες, οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με έδρα την Ελλάδα και διοργανώνονται κάθε δύο χρόνια.

Οι 4 κύριες κατηγορίες των Ευρωπαϊκών Βραβείων (European Business Awards for the Environment) είναι οι ακόλουθες.
  1. Βραβείο Οργάνωσης & Διοίκησης (Management Award)
  2. Βραβείο Προϊόντος & Υπηρεσιών (Products & Services Award)
  3. Βραβείο Διεργασίας (Process Award)
  4. Βραβείο Διεθνούς Επιχειρηματικής Συνεργασίας (International Business Cooperation Award)
Υποκατηγορία: Βραβείο Επιχειρηματικότητας & Βιοποικιλότητας (Business & Biodiversity Award)

Όσες εταιρείες διακριθούν σε αυτά τα Βραβεία διαγωνίζονται στη συνέχεια σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο με βραβευθείσες εταιρείες άλλων χωρών της Γηραιάς Ηπείρου. Η τελευταία Πανευρωπαϊκή απονομή έλαβε χώρα το 2014 στην Λυών, όπου συμμετείχαν συνολικά 152 επιχειρήσεις από 22 χώρες, εκ των οποίων 12 ήταν οι Ελληνικές επιχειρήσεις, που βραβεύτηκαν στην Αθήνα σε ειδική τελετή τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Από το 2004 έχουν μεταξύ άλλων βραβευθεί οι παρακάτω επιχειρήσεις: ALDEMAR HOTELS SPA, AIR LIQUIDE HELLAS Α.Ε.Β.Α., COCO-MAT, COMPOST HELLAS Ο.Ε, EFG EUROBANK ERGASIAS, FRIGOGLASS, GEOMORPH, INTERAMERICAN, PISCINES IDEALES, SUNWING RESORT KALLITHEA, VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ A.E.E.T., ΑΓET ΗΡΑΚΛΗΣ, ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε., ΕΛΒΑΛ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΟΥΜΙΝΟΥ Α.Ε., ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε., ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΪΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., Δ.Ε.Η. Α.Ε., ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., VITEX, B/S/H Α.Β.Ε., ROLCO, NANOPHOS Α.Ε., ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΑΜΑΛΙΑ HOTELS, ΑΡΓΩ, J&P ΑΒΑΞ Α.Ε., ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Στον δεύτερο θεσμό, στα Ελληνικά Βραβεία για το Περιβάλλον, θα βραβευθούν Φορείς, Οργανισμοί, Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και οι οργανισμοί αυτών, όπως ΦΟΔΣΑ, Σύνδεσμοι και οι επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών. Οι κατηγορίες των βραβείων αυτών είναι οι ακόλουθες.

  1. Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
  2. Βραβείο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄βαθμού
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Βραβείων, η οποία ακολουθεί τις αυστηρές οδηγίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment), αποτελείται από εκπροσώπους των αρμόδιων Υπουργείων, μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Συνδέσμων του επιχειρηματικού τομέα με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης. Τα ονόματα και οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων.

Όλα τα απαιτούμενα έντυπα συμμετοχής αλλά και πληροφορίες για τους δύο διαγωνισμούς είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΕΠΠΕ (www.paseppe.gr). Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου κ. Αντώνη Παπαδάκη, στα τηλ. 213 038 3814, 6944518734 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@paseppe.gr. Τέλος, πληροφορίες θα βρείτε και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu/environment/awards/index_en.htm).


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ