Σε άνοδο οι πωλήσεις δανειακών χαρτοφυλακίων στην Ευρώπη

Σύμφωνα με την νέα ετήσια μελέτη της KPMG “European Debt Sales”, οι πωλήσεις δανειακών χαρτοφυλακίων στην Ευρώπη,  στο πλαίσιο απομόχλευσης των τραπεζών, ανήλθαν στο ποσό ρεκόρ των ΕΥΡΩ 104 δις το 2015. Το επενδυτικό ενδιαφέρον θα παραμείνει ιδιαίτερα ισχυρό και το 2016 καθώς συναλλαγές χαρτοφυλακίων δανείων ύψους ΕΥΡΩ 44 δις βρίσκονται εν εξελίξει σε διάφορα στάδια. Η συγκεκριμένη τάση αναμένεται να διατηρηθεί και το 2017 καθώς οι λεγόμενες “bad banks” είναι σε διαδικασία απομείωσης των δανειακών χαρτοφυλακίων τους ειδικότερα στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία.

Η μεγαλύτερη συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε το 2015 αφορά στην πώληση του δανειακού χαρτοφυλακίου ύψους ΕΥΡΩ 18 δις της κρατικοποιημένης πλέον Northern Rock Bank από την δημόσια εταιρεία συμμετοχών UK Asset Resolution Limited στην Cerberus Capital Management. Η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτέλεσε σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των συναλλαγών που ολοκληρώθηκαν στην Μεγάλη Βρετανία ύψους ΕΥΡΩ 39 δις. Στην Ιρλανδία επίσης πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές ύψους ΕΥΡΩ 25 δις, καθώς η bad bank NAMA ήταν ιδιαίτερα δραστήρια στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων του προγράμματος πώλησης δανείων που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το 2020. 

Ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των αγοραστών στις δύο αυτές χώρες έχει στρέψει το επενδυτικό ενδιαφέρον σε άλλες αγορές όπως η Ισπανία (ολοκληρωμένες πωλήσεις δανείων ύψους ΕΥΡΩ 15.8 δις) και η Ιταλία (ολοκληρωμένες πωλήσεις δανείων ύψους ΕΥΡΩ 13.3) και ειδικότερα όσον αφορά τα χαρτοφυλάκια δανείων ακίνητης περιουσίας.

Σε ένα τέτοιο δυναμικό περιβάλλον, οι ελληνικές τράπεζες σε συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση δουλεύουν από κοινού με στόχο την αναζωογόνηση του εγχώριου τραπεζικού κλάδου που θα αποτελέσει την αφετηρία για την πραγματοποίηση παρόμοιων συναλλαγών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη όπου και δραστηριοποιούνται. Λόγω των αυξημένων αναγκών χρηματοδότησής της ελληνικής αγοράς και των πρόσφατων αλλαγών στο ρυθμιστικό πλαίσιο διαχείρισης των κόκκινων δανείων, εκτιμάται ότι οι ελληνικές τράπεζες θα στραφούν πρώτα στην σύναψη συνεργασιών με ξένους servicers προκειμένου να προχωρήσουν στην αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων τους. Στη συνέχεια και  εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία η πρώτη αξιολόγηση της νέας χρηματοδοτικής συμφωνίας με τους «θεσμούς» και παραμείνει το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον, τότε αναμένεται οι πρώτες συναλλαγές αγοραπωλησίας χαρτοφυλακίων επιχειρηματικών δανείων να πραγματοποιηθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2016.

Ο Κρίστιαν Τόμας, επικεφαλής του Deal Advisory της KPMG στην Ελλάδα σημειώνει ότι: “Οι συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Από την μία πρέπει να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους με την αποτελεσματική διαχείριση των μη- εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non-performing exposures) και από την άλλη είναι επιτακτική ανάγκη να διοχετεύσουν ρευστότητα στην αγορά και ιδιαίτερα στις ΜΜΕ που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Η συνδρομή των ξένων private equity και hedge funds είτε με τη παροχή τεχνογνωσίας στη διαχείριση των μη –εξυπηρετούμενων δανείων (servicing platforms) είτε με την διοχέτευση φρέσκων κεφαλαίων μπορεί να αποτελέσει το σημείο κλειδί για την ολική επαναφορά του τραπεζικού κλάδου μέσω της μείωσης της υψηλής έκθεσης στο ρίσκο”.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ