386 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της ΑCHMEA το 2015 και εντεινόμενη εστίαση στους πελάτες

Βελτίωση της κερδοφορίας πέτυχε κατά το 2015 η ΑCHMEA, ο όμιλος στον οποίο ανήκει η ΙΝΤERAMERICAN, με αποτέλεσμα 386 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη. Ο βέλτιστος έλεγχος τoυ λειτουργικού κόστους  και οι θετικές εξελίξεις στις δραστηριότητες συνταξιοδοτικών προϊόντων, ασφαλειών ζωής, τραπεζοασφαλιστικών και διεθνών δραστηριοτήτων, καθώς και τα βελτιωμένα αποτελέσματα επενδύσεων, συνέβαλαν στη διαμόρφωση του καλύτερου συνολικού αποτελέσματος. Η κερδοφορία αξιολογείται ως σημαντική, δεδομένου ότι παράλληλα ο όμιλος, προς επίρρωση της πελατοκεντρικής πολιτικής του, διέθεσε 481 εκατ. για τη συγκράτηση των ασφαλίστρων υγείας κατά το 2015 και κατέβαλε περισσότερα από 120 εκατ. για αποζημιώσεις λόγω καταστροφών από καταιγίδες. “Αξιοποιήσαμε την ηγετική θέση μας στις αγορές ασφαλίσεων ζημιών και υγείας, ώστε να προσφέρουμε τα καλύτερα δυνατά προϊόντα στους πελάτες μας” δήλωσε σχετικά ο WillemvanDuin, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑCHMEA, επισημαίνοντας ότι η διατήρηση του δείκτη φερεγγυότητας στο υψηλό επίπεδο του 210% έχει ως επακόλουθο την εμπιστοσύνη των πελατών, καταδεικνύοντας “τη διασφαλισμένη ικανότητα του ομίλου να ανταποκριθεί στις μελλοντικές υποχρεώσεις του”. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΑCHMEA βαθμολογείται με Α+ (Standard & Poor’s) ως προς τη μακροχρόνια πιστοληπτική ικανότητά της για τις ασφαλιστικές λειτουργίες.

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά το 2015 παρέμειναν σταθερά, περί τα 20 δισ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα (επαναλαμβανόμενα κέρδη) έφθασαν τα 368 εκατ. Εκτός των Κάτω Χωρών, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά το περασμένο έτος ήταν 1,1 δισ. ευρώ, με την ΑCHMEA να αναπτύσσει δραστηριότητα σε πέντε αγορές με κοινό γνώρισμα τις διαρθρωτικές δυνατότητες ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα με την ΙΝΤERAMERICAN. Ο όμιλος διαθέτει ίδια κεφάλαια 10,3 δισ. και υπό διαχείριση στοιχεία ενεργητικού άνω των 100 δισ. ευρώ, αποτελώντας τον πέμπτο μεγαλύτερο θεσμικό φορέα διαχείρισης ενεργητικού στις Κάτω Χώρες. Η επιχειρηματική συνεργασία της ΑCHMEA με τον στρατηγικό εταίρο  RABOBANK παραμένει σημαντική και ενισχύθηκε περαιτέρω κατά το 2015.

Στρατηγικά, η ΑCHMEA συνεχίζει την εφαρμογή του προγράμματος “επιτάχυνση και καινοτομία” με πολλές από τις 150 αναπτυγμένες πρωτοβουλίες να έχουν άμεσο αντίκρισμα στην ικανοποίηση των πελατών. Η θέση της σε υπηρεσίες από κινητές συσκευές και υπηρεσίες online είναι ηγετική, ενώ από πέρυσι έχει επενδύσει σε υπεύθυνες αποδόσεις για το μέλλον με την ίδρυση του Γενικού Ταμείου Συντάξεων (CentraalBeheerGeneralPension Fund), καταλαμβάνοντας θέση ισχύος στην αγορά των συνταξιοδοτικών προϊόντων στις Κάτω Χώρες. Η βελτιστοποίηση της οργάνωσης στις αλυσίδες των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων -στους κλάδους ζημιών, υγείας, σύνταξης- έχει επιφέρει μείωση της πολυπλοκότητας και αύξηση της εμπορικής αποτελεσματικότητας των σημάτων του ομίλου.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ