Κέρδη προ φόρων 41,9 εκατ. για την INTERAMERICAN, υψηλή φερεγγυότητα και πολιτική ανάπτυξης

Εντυπωσιακή ήταν η στην κερδοφορία της INTERAMERICAN κατά το 2015, με την εταιρεία να καταγράφει κέρδη προ φόρων 41,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 19,3 εκατ. το 2014. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη πέρυσι ήταν 25,8 εκατ., έναντι 19,4 εκατ. το 2014. Τα κέρδη υπερέβησαν το στόχο κατά 68% και τη μεγαλύτερη συνεισφορά είχαν οι Γενικές  ασφαλίσεις (26,6 εκατ.), με τη Ζωή και την Υγεία να αποδίδουν 15,4 εκατ. Η κερδοφορία οφείλεται, πέρα από την παραγωγικότητα των δραστηριοτήτων σε ένα δύσκολο και ασταθές περιβάλλον, στην καλύτερη διαχείριση και τις λιγότερες ζημίες. Αυξημένη είναι και η φερεγγυότητα των εταιρειών της INTERAMERICAN, με την εταιρεία Ζωής να παρουσιάζει δείκτη 207% (αύξηση 44%) και την εταιρεία Ζημιών 377% (αύξηση 8%).

Στις ασφαλιστικές δραστηριότητες, τα συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα συγκρατήθηκαν στο ικανοποιητικό επίπεδο των 341 εκατ. προσεγγίζοντας το στόχο του έτους, παρά την εύλογη κάμψη στον κλάδο Ζωής και ειδικότερα στα επενδυτικά-αποταμιευτικά (unit linked) προϊόντα, λόγω της εφαρμογής των capital controls. H INTERAMERICAN παρουσίασε ισορροπημένη διάρθρωση εργασιών, με παραγωγή που επιβεβαιώνει τη σειρά προτεραιότητας του εμπορικού ενδιαφέροντός της. Οι Γενικές ασφαλίσεις έκλεισαν το έτος με 185 εκατ. ευρώ έναντι 195 εκατ. το 2014, οι ασφαλίσεις Υγείας με 84 εκατ. έναντι 87 εκατ. και οι ασφαλίσεις Ζωής έφθασαν, παρά τις ειδικές τραπεζικές συνθήκες, στα 72 εκατ. ενώ το 2014 είχαν δώσει 83 εκατ. Με βάση το συνολικό χαρτοφυλάκιο και τα προσωρινά στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς για το 2015 (ΕΑΕΕ), το μερίδιο αγοράς της INTERAMERICAN εκτιμάται στο 9,5%. Ειδικότερα, ο οργανισμός παρουσίασε αυξημένη νέα παραγωγή στις ασφαλίσεις Υγείας, καθώς και στις εκτός Οχημάτων ασφαλίσεις Ζημιών. Στον κλάδο Οχημάτων αύξησε τον ασφαλισμένο στόλο κατά 12.000, φθάνοντας τα 511.000 συμβόλαια, ενώ η Βοήθεια (οδική και άμεση ιατρική) έφθασε στα 1,1 εκατ. συμβόλαια.

Λειτουργικά, η INTERAMERICAN βελτίωσε το combined ratio τόσο στις Γενικές (84,4%) όσο και στην Υγεία (96,9%), ενώ η άριστη προετοιμασία-ετοιμότητα για το Solvency II και η εφαρμογή του μερικού εσωτερικού μοντέλου στην εταιρεία Ζημιών -η μοναδική έως σήμερα εγκεκριμένη από την Εποπτική Αρχή στην Ελλάδα- θέτει τον οργανισμό σε τροχιά ενισχυμένης προστασίας των πελατών του.

Αποτελέσματα (εκατ. €)

2015

2014

Κέρδη προ φόρων

41,9

19,3

Επαναλαμβανόμενα κέρδη

25,8

19,4

Μεικτά εγγεγρ. ασφάλιστρα

341

365Ο στρατηγικός προσανατολισμός

Στρατηγικά, η INTERAMERICAN στηρίζει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της για την τριετία 2016-2018 στους άξονες της ανάπτυξης:

  • του ψηφιακού περιβάλλοντος, με στόχο να είναι ο απόλυτος “ψηφιακός ασφαλιστής” της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς μέσα στην επόμενη πενταετία,
  • της καινοτομίας, με εφαρμογή νέων ιδεών σε λειτουργίες και προϊόντα και
  • της αντίληψης “lean”, με τη διαμόρφωση κουλτούρας και πρακτικών σε κάθε διοικητικό τομέα, ώστε να δημιουργείται και να αποδίδεται συνεχώς αξία στην εταιρεία, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες πωλήσεων και τους πελάτες.

“Η βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας και του αποτελέσματος, που προκύπτει από τον συνδυασμό της δυναμικής αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας και της καινοτομίας, ανοίγει νέους δρόμους για τη INTERAMERICAN. Βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα φάση, κατά την οποία θέλουμε να προηγηθούμε των εξελίξεων που φέρνουν οι ταχύτατες μεταβολές στο οικονομικό, κοινωνικό και ασφαλιστικό περιβάλλον. Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι σημαντικό ότι θεμελιώνονται οι προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου. Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται και τα έργα που υλοποιούνται, καθιστούν τον οργανισμό  ισχυρό και ανταγωνιστικό σε ηγετικό επίπεδο στην ασφαλιστική αγορά“ επεσήμανε κατά την συνέντευξη Τύπου στις 21 Μαρτίου, ο Γιώργος Κώτσαλος, διευθύνων σύμβουλος της INTERAMERICAN.

Ο Γιάννης Καντώρος, γενικός διευθυντής ασφαλιστικών εργασιών, ανέπτυξε το φιλόδοξο σχέδιο “Genesis”, που χαρακτηρίζεται από επενδύσεις και πολλαπλή υποστήριξη, για τον διπλασιασμό των συνεργατών του εταιρικού δικτύου πωλήσεων Αgency. Παράλληλα, αναπτύσσεται γενικότερη υποστήριξη της πολυκαναλικής διανομής, με ενίσχυση του δικτύου Βrokers και των απευθείας πωλήσεων της Αnytime, η οποία έκλεισε το 2015 με 258.157 συμβόλαια (αύξηση 15% έναντι του 2014).

Στον σχεδιασμό του έτους περιλαμβάνονται περαιτέρω επενδύσεις για την ανάπτυξη των υποδομών στις ψηφιακές εφαρμογές και τις υπηρεσίες υγείας –Medisystem, ιδιόκτητες δομές πρωτοβάθμιας υγείας-, το λανσάρισμα πρωτοποριακών προϊόντων, όπως αυτό της ασφάλισης με το χιλιόμετρο στον κλάδο Οχημάτων. Επίσης, εμφαντική είναι η εστίαση της INTERAMERICAN σε διανοιγόμενες αγορές, όπως είναι των αγροτικών ασφαλίσεων, νέων κινδύνων (ευθύνης στελεχών επιχειρήσεων, κυβερνοχώρου κ.ά.), καθώς και σε συνεργασίες με αλυσίδες λιανικής (retailers) που διευρύνουν, ήδη, το πελατολόγιο της Αnytime και της οδικής βοήθειας. Αναφέρονται οι υφιστάμενες συνεργασίες με τα σουπερμάκετ Μαρινόπουλος, την Cosmote, την Coral (Shell) για ασφάλιση Οχημάτων, το ΙΚΕΑ για ασφάλιση Κατοικίας και τη ΒΡ για οδική βοήθεια, κλάδο στον οποίο συνεργάζονται με την ΙΝΤERAMERICAN και άλλες ασφαλιστικές εταιρείες. Παράλληλα, η εταιρεία αξιοποιεί την κοινωνική διάσταση των υπηρεσιών της άμεσης ιατρικής βοήθειας με σχέδιο ανάπτυξης και συνεργασιών -όπως γίνεται από το 2013 με την τοπική αυτοδιοίκηση- για αποτελεσματική αντιμετώπιση αναγκών υγειονομικής διακομιδής.

Οι μέτοχοι

Η ΑCHMEA διατηρεί σταθερή την επιλογή της να έχει ισχυρή παρουσία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά μέσω της ΙΝΤERAMERICAN, στο πλαίσιο της πολιτικής της για εργασίες σε χώρες που παρουσιάζουν διαρθρωτικές δυνατότητες ανάπτυξης. Ο όμιλος, κορυφαίος συνεταιριστικός ασφαλιστικός στην Ευρώπη και μεγαλύτερος στην ασφάλιση υγείας στις Κάτω Χώρες και πανευρωπαϊκά, έκλεισε το 2015 με καθαρά κέρδη 386 εκατ. ευρώ και μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της τάξεως των 20 δισεκατομμυρίων (πεντέμισι φορές το μέγεθος της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς).


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ