Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών για έβδομη συνεχόμενη χρονιά

Συνεχίζοντας την αναπτυξιακή πορεία των τελευταίων ετών, η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ παρουσίασε αύξηση του συνόλου των οικονομικών της μεγεθών για το 2015, σε μία περίοδο όπου η παραγωγή του ασφαλιστικού κλάδου, εκτιμάται ότι υποχώρησε κατά 5,8%.

Πιο συγκεκριμένα η Εταιρία σημείωσε:
  • Αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 6,6% στα 16,1 εκ. ευρώ, έναντι 15,1 εκ. ευρώ το 2014.
  • Αύξηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων κατά 3,8% στα 172,7 εκ. ευρώ, έναντι 166,3 εκ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.
  • Διαμόρφωση της καθαρής θέσης στα 81,1 εκ. ευρώ, αυξημένη κατά 13,3% ή 9,5 εκ. ευρώ σε σχέση με την 31/12/2014.
  • Αύξηση του Ενεργητικού της κατά 7,6% στα 355,0 εκ. ευρώ, έναντι 329,8 εκ. ευρώ της χρήσης 2014.
  • Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεών της κατά 7,0% στα 250,8 εκ. ευρώ, έναντι 234,3 εκ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης.
  • Αύξηση των επενδύσεων στα 271,1 εκ. ευρώ, έναντι 253,1 εκ. ευρώ το 2014.
  • Αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της κατά 1,5%, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης να ανέρχονται στις 405 έναντι 399 τον Δεκέμβριο του 2014. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη, από το 2009 έως και σήμερα, έχει πετύχει θεαματική αύξηση της παραγωγής της κατά 50% και διπλασιασμό του μεριδίου αγοράς της. Επιπρόσθετα, έχει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που της επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό και σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά.

Η εισηγμένη στο ΧΑ Ασφαλιστική Εταιρία διαθέτει όλες τις απαιτούμενες υποδομές για την εφαρμογή της «Φερεγγυότητα ΙΙ», υπερκαλύπτοντας τα απαιτούμενα κεφαλαιακά κριτήρια της σχετικής οδηγίας.

Για τη χρήση 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στο site της εταιρίας, www.europaikipisti.gr στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ