Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος: εξοπλίσαμε την Αίθουσα Επειγόντων Περιστατικών στο Γ.Ν. Μυτιλήνης

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι εξοπλίσαμε την ενδεκάτη Αίθουσα Επειγόντων Περιστατικών στην Ελλάδα, στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης ‘’Βοστάνειο’’.

Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος»


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ