Μελέτη της ΕΥ με θέμα την «Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα»

Μελέτη για την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας που εκπόνησε η EY Ελλάδας, μετά από ανάθεση του Συμβουλίου ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του διήμερου συνεδρίου «Η Ελλάδα πέρα από την κρίση: ισχυρή βιομηχανία για καινοτομία, ανάπτυξη και δουλειές», που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ο ΣΕΒ, στις 23-24 Μαΐου 2016, με κεντρικούς ομιλητές τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, κ. Θεόδωρο Φέσσα και τον καθηγητή κ. Jan Peter Balkenende, πρώην πρωθυπουργό της Ολλανδίας και Εταίρο της ΕΥ. 

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας με τίτλο «Πού θα επενδύσω: Η Κυκλική Οικονομία ευκαιρία για Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Ανοίγοντας τη συνεδρία, ο κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, Πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, επεσήμανε την αναγκαιότητα της «ενσωμάτωσης της πρωτοβουλίας της Ευρώπης για την Κυκλική Οικονομία στην πολιτική και αναπτυξιακή ατζέντα της Ελλάδας, με στόχους την επανεκκίνηση των επενδύσεων, την παροχή πληροφόρησης, τη θέσπιση κινήτρων και την καθοδήγηση των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και τον μετασχηματισμό του θέματος της διαχείρισης, ανακύκλωσης, αποθήκευσης και επαναχρησιμοποίησης των απορριμμάτων από πεδίο αντιπαράθεσης σε ευκαιρία αμοιβαία επωφελών λύσεων».

Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο κ. Grzegorz Radziejewski, Senior Cabinet Member on Green Economy της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος, στην ομιλία του για «Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία», ανάφερε, μεταξύ άλλων, τη σημασία της πρόσφατης δέσμης μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κυκλική Οικονομία.

Η συνεδρία ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της μελέτης της ΕΥ με τίτλο «Η Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα», με ομιλητές τους: κ. Βασίλειο Καμινάρη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. EY Ελλάδας, κα Diana de Graaf, Senior Manager Τμήματος Υπηρεσιών Βιωσιμότητας της EY Ολλανδίας, κ. Ειρηνικό Πλατή, Εταίρο στην Πλατής – Αναστασιάδης, και την κα Κιάρα Κόντη, Manager Τμήματος Υπηρεσιών Βιωσιμότητας της EY Ελλάδας. Η παρουσίαση βασίστηκε στη μελέτη για την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε επιλεγμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και την καταγραφή του υφιστάμενου κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου στη χώρα μας.

Ο κ. Καμινάρης τόνισε χαρακτηριστικά πως «η κυκλική οικονομία μπορεί να αποτελέσει μοχλό αλλαγής του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου, ανατρέποντας τις τάσεις αποεπένδυσης που επικρατούν και δίνοντας ώθηση σε νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας».

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης ως προς την υφιστάμενη κατάσταση της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα, είναι:

  • Η ανάγκη νομοθετικής και κανονιστικής μεταρρύθμισης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας
  • Η αποσπασματική, μέχρι σήμερα, υιοθέτηση κυκλικών μοντέλων από ορισμένους κλάδους, στο πλαίσιο ελλιπούς βιομηχανικής «συμβίωσης»
  • Η ελλιπής κατανόηση και εφαρμογή κυκλικών μοντέλων, με έμφαση στη φάση του τέλους ζωής των προϊόντων και όχι στη φάση του σχεδιασμού
  • Η ανάγκη σημαντικής βελτίωσης της διαχείρισης των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων
  • Η χαμηλή διείσδυση δευτερογενών καυσίμων σε ορισμένες βιομηχανικές χρήσεις
  • Η ανάγκη σημαντικής βελτίωσης της διαχείρισης των απορριμμάτων τροφίμων
  • Η ανάγκη εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου, ειδικότερα σε θέματα επικίνδυνων αποβλήτων
  • Η αντιμετώπιση των εμποδίων στην αγορά των αποβλήτων


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ