Η παρουσίαση της Eurobank στις Καλές Πρακτικές στην Εξυπηρέτηση Πελατών 2016: Η εξυπηρέτηση πελατών σε περίοδο κρίσης – Δυο ιστορίες σε μία

Η παρουσίαση του κου Ελευθέριου Βλαχογιάννη, Επικεφαλούς Τομέα Cash & Trade Services, στον Τομέα Global Transaction Banking, στην Γενική Διεύθυνση Τραπεζικής Επιχειρήσεων & Επενδυτικής Τραπεζικής του  Ομίλου Eurobank στο Συνέδριο με τίτλο με τίτλο “Καλές Πρακτικές στην Εξυπηρέτηση Πελατών” το οποίο πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 25 Απριλίου 2016, στην OTE Academy.

Πηγή: Marketing Week Conferences 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ