Αττική Οδός Α.Ε.: ΕΚΕ στην εποχή της οικονομικής κρίσης – Πολυτέλεια ή ανάγκη;

Ως εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου «Αττική Οδός» από το 2001, ο βασικός στόχος της Αττικές Διαδρομές Α.Ε. είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, τόσο των καθημερινών χρηστών, όσο και του συνόλου των εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στη λειτουργία του έργου. Μέσω της λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου, η εταιρεία προσπαθεί να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε όλους τους εμπλεκομένους της, με βασικές αξίες την Ποιότητα Ζωής, την Καινοτομία, την Εκπαίδευση και την προώθηση της Οδικής Ασφάλειας. Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους εμπλεκομένους, η εταιρεία πραγματοποιεί ενέργειες που επικεντρώνονται και στους τρεις πυλώνες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: την Κοινωνία, το Περιβάλλον και τους Εργαζομένους.

Όσον αφορά την κοινωνία, η βασική προσφορά των Αττικών Διαδρομών έγκειται στην προώθηση της οδικής ασφάλειας, η οποία δεν επικεντρώνεται μόνο στην παροχή οδικής ασφάλειας στους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου (μέσω των Υπηρεσιών Περιπολίας, των Ομάδων Επέμβασης και των Υπηρεσιών Συντήρησης), αλλά επεκτείνεται και στην εκπαίδευση των χρηστών, αλλά και των παιδιών/εφήβων. Για το περιβάλλον, η εταιρεία παρακολουθεί μια πληθώρα δεικτών που σχετίζονται με τη λειτουργία της σε μόνιμη βάση, ώστε να μπορεί να επεμβαίνει και να μειώνει τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις, ενώ για τους εργαζομένους, η φροντίδα και η εκπαίδευσή τους είναι μόνιμη δέσμευσή μας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ποιότητας αυτής.

Για τις Αττικές Διαδρομές, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν αποτελεί πολυτέλεια, με την έννοια της επιλογής, αλλά ούτε και υποχρέωση, με την έννοια της επιβολής (αν και η παρουσίαση των δράσεων μιας εταιρείας σχετικά και με τους τρεις πυλώνες της ΕΚΕ πρόκειται να γίνει υποχρεωτική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον επόμενο χρόνο). Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί ανάγκη και είναι συνυφασμένη με τη δραστηριότητα οποιασδήποτε εταιρείας για να χτίσει και να προστατεύσει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους εμπλεκομένους της. Η ανάγκη αυτή γίνεται επιτακτικότερη σε περίοδο κοινωνικής, οικονομικής, ανθρωπιστικής κρίσης, όπου οι σχέσεις εμπιστοσύνης βάλλονται από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Μέσω της ΕΚΕ προβάλλονται η υπευθυνότητα, η κοινωνική ευσυνειδησία, η ευαισθησία, η συνείδηση και η επιχειρηματική ηθική μιας επιχείρησης, η οποία άλλωστε αποτελεί οντότητα άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται.

Πηγή: Business Today

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ