Ευρωπαϊκή Πίστη: Alter Ego Facilities Management – Απορρόφηση εργαζομένων

Η ALTER EGO AE, μέλος του Ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, ανακοινώνει την ένταξη στο ανθρώπινο δυναμικό της 15 εξειδικευμένων εργαζόμενων, οι οποίοι λόγω παύσης λειτουργίας γνωστής εταιρίας φύλαξης, βρέθηκαν χωρίς εργασία.

Με τις συγκεκριμένες προσλήψεις και με υψηλό αίσθημα ευθύνης, η ALTER EGO βοηθά στην ομαλή συνέχιση της εργασίας των συγκεκριμένων ατόμων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις δομές της με σημαντική τεχνογνωσία, προκειμένου να έρθει πιο κοντά στο στόχο της για να αναδειχθεί ως μια από τις εταιρίες – πρωταγωνιστές στον τομέα του Facilities Management.

Η ALTER EGO απασχολεί σήμερα περισσότερους από 750 εργαζόμενους σε διάφορες ειδικότητες.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ