Η INTERAMERICAN ενδυναμώνει το δίκτυο συνεργαζομένων πρακτόρων και μεσιτών

Στην πολιτική της ισορροπημένης, πολυκαναλικής διανομής της INTERAMERICAN, το δίκτυο συνεργαζομένων πρακτόρων και μεσιτών καταλαμβάνει σημαντικό μερίδιο συνεισφοράς στην παραγωγή, δίπλα στο εταιρικό δίκτυο πωλήσεων agency, τις απευθείας πωλήσεις/Anytime από την εταιρεία και τις συνεργασίες με τράπεζες και retailers. Tο πρακτορειακό δίκτυο της INTERAMERICAN, που έχει χρονικό βάθος μιάς δεκαετίας περίπου, αριθμεί σήμερα 1043 ενεργές συνεργασίες και, σύμφωνα με τα παραγωγικά στοιχεία του πρώτου πενταμήνου του έτους, έχει επιτύχει αξιοσημείωτη βελτίωση παραγωγικής δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα, οι συνεργαζόμενοι πράκτορες και μεσίτες κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου αύξησαν τους πελάτες ασφάλισης οχημάτων σε 36,9% στο σύνολο των συμβολαίων της INTERAMERICAN, που φθάνουν στις 550 χιλιάδες. Συνολικά στις γενικές ασφαλίσεις, οι συνεργάτες αύξησαν τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά 2,7% έναντι του αντίστοιχου περυσινού πενταμήνου, με ιδιαίτερη αύξηση στην αστική ευθύνη (13,7%) και στα σκάφη (94,9%), ενώ αύξηση σημειώθηκε και στον κλάδο πυρός (2,1%). Το πρακτορειακό δίκτυο παρουσιάζει βελτίωση της ισορροπίας στην κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων μεταξύ των κλάδων ασφάλισης οχημάτων και λοιπών (65% έναντι 35%).

Στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης του δικτύου, η INTERAMERICAN έχει βελτιώσει σημαντικά την επικοινωνία συνεργασίας με την οργάνωση και λειτουργία του Broker First Contact Centre και την αναβάθμιση του ψηφιακού γραφείου μέσω της πλατφόρμας “ask me”. Κατά συνέπεια, έχει αυξηθεί η ικανοποίηση των συνεργαζομένων πρακτόρων και μεσιτών από τη συνεργασία (76%), με την προτίμησή τους στην εταιρεία να παρουσιάζει ανοδική τάση. Στο επίπεδο της εκπαίδευσης, για το πρακτορειακό δίκτυο έχουν οργανωθεί από τις αρχές του 2016 σεμινάρια προϊοντικής εκπαίδευσης, πωλήσεων και επικοινωνίας με περί τις 500 συνολικά συμμετοχές συνεργατών, ενώ το Κέντρο της εταιρείας υλοποιεί σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων επανεκπαίδευσης για την επαγγελματική επαναπιστοποίησή τους, καθώς και τηλ-εκπαίδευση σε περιβάλλον webinar και σε συστήματα distance learning και e-testing για τους εκτός Αττικής δραστηριοποιούμενους.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ