Sustainability Forum 2016: Οι παγκόσμιες τάσεις αειφορίας στο προσκήνιο

Sustainability Forum 2016: Οι παγκόσμιες τάσεις αειφορίας στο προσκήνιο

Τι γνωρίζουμε σήμερα για την αειφορία; Ποιες είναι οι παγκόσμιες τάσεις και ποιες οι ευκαιρίες και προκλήσεις για τις επιχειρήσεις; Στις 7 Οκτωβρίου, η Global Sustain θα πραγματοποιήσει για πέμπτη χρονιά το «Sustainability Forum 2016», ένα πολυθεματικό εκπαιδευτικό forum μέσα από το οποίο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώση για σύγχρονα ζητήματα αειφορίας.

Όπως επισημαίνει ο Δ/νων Σύμβουλος της Global Sustain Μιχάλης Σπανός, σήμερα παρατηρείται αυξανόμενη παγκόσμια τάση κινητοποίησης και εναρμόνισης της κουλτούρας αειφορίας από τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Οι παγκόσμιες εξελίξεις καθώς και το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο συμβάλλουν σε αυτή την τάση, δημιουργώντας την ανάγκη ενημέρωσης και εκπαίδευσης για τη βέλτιστη προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Με αυτό το σκεπτικό, η Global Sustain θα πραγματοποιήσει στις 7 Οκτωβρίου για πέμπτη συνεχή χρονιά το «Sustainability Forum 2016, a training, networking and professional development event», στις εγκαταστάσεις του OTEAcademy στην Αθήνα.

Ποιοι είναι οι άξονες του φετινού Sustainability Forum 2016 και με ποιο σκεπτικό τους επιλέξατε;

Πρόκειται για ένα πολυθεματικό εκπαιδευτικό forum μέσα από το ο ποίο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώση για σύγχρονα ζητήματα αειφορίας. Ενδεικτικά, μερικά από τα θέματα του φετινού Forum είναι: o ρόλος των επιχειρήσεων στην αειφορία, βιώσιμος καπιταλισμός και δημιουργία κοινής αξίας, διαχείριση της στρατηγικής αειφορίας από τα ανώτερα στελέχη, μέτρηση και αξιολόγηση των οικονομικών πτυχών της δημιουργίας αξίας, οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση, ο Δείκτης Αειφορίας Dow Jones Sustainability Index, η προσαρμοστικότητα, o ρόλος της τεχνολογίας, η στρατηγική public affairs, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη υπό το πρίσμα των χρηματοοικονομικών οργανισμών, η μέτρηση και η διαχείριση της συνολικής επίπτωσης (total impact), η ενσωμάτωση των στοιχείων ESG (environmental, social & governance) στις επενδυτικές αποφάσεις, η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων, η έρευνα ουσιαστικότητας και η διαχείριση επιχειρησιακού κινδύνου. Πρόκειται για θέματα τα οποία συγκαταλέγονται στις παγκόσμιες τάσεις αειφορίας, απασχολώντας τις επιχειρήσεις οι οποίες καλούνται να επιδείξουν ετοιμότητα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.

Πιστεύετε ότι εν μέσω παγκοσμίων εξελίξεων είναι σημαντικό για τα στελέχη να αποκτήσουν νέες δεξιότητες;

Υπό την πίεση των παγκόσμιων αλλαγών, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις καλούνται να ενημερωθούν, να καλλιεργήσουν στο εσωτερικό τους κουλτούρα αειφορίας αλλά και να επιδείξουν νέες δεξιότητες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις. Η στοχευμένη εκπαίδευση των στελεχών είναι σημαντική, προκειμένου αυτά να αποκτήσουν τα εφόδια τα οποία θα τους επιτρέψουν να υλοποιήσουν με επιτυχία και καινοτομία μια στρατηγική αειφορίας. Σε αυτή την κατεύθυνση οφείλουν να κι νηθούν όλοι οι οργανισμοί ανεξαρτήτως μεγέθους, καθώς η αειφορία βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της επιχειρησιακής λειτουργίας.

Ποιος είναι ο ρόλος του Sustainability Forum σε αυτό;

Το Sustainability Forum είναι μια μοναδική πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειρίας και γνώσης, καθώς κάθε χρόνο συμμετέχουν διεθνούς φήμης ομιλητές κα ι ειδικοί σε θέματα αειφορίας. Ανάμεσα στα οφέλη που αποκομίζουν τα στελέχη που συμμετέχουν σε αυτό είναι:
  • Εξατομικευμένη εκπαίδευση
  • Κατανόηση εννοιών και δημιουργία γνώσης και ειδικών ικανοτήτων.
  • Δικτύωση με εκπροσώπους οργανισμών, σε Ελλάδα και εξωτερικό, που ασχολούνται με θέματα αειφορίας.

Το Forum φέτος, όπως και κάθε χρόνο, θα αποτελείται από εξειδικευμένα workshops και συνεδρίες, όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από οργανισμούς όπως: EIB, OECD, AHC Group, GRI, University of Cambridge, EY, S&P Dow Jones Indices, Resilience Guard, Green Diamond, Arabesque Partners, Global Sustain, Santander Consumer Bank, Όμιλος ΟΤΕ, Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Σε ποιους απευθύνεται το Forum;

Απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την αειφορία όπως υπεύθυνοι αειφορίας & ΕΚΕ, υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού, στελέχη μάρκετινγκ, ειδικοί επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, περιβαλλοντολόγοι, μηχανικοί περιβάλλοντος, ειδικοί ποιότητας, μηχανικοί ΙΤ, νομικοί, επενδυτές, στελέχη MKO, φοιτητές κ.ά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Forum τα τελευταία τρία χρόνια έχει καθιερωθεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό καθώς αυξανόμενες είναι οι συμμετοχές από ευρωπαϊκές χώρες αλλά και από την Αμερική.

Με τη δημιουργία εταιρειών σε Λονδίνο και Βερολίνο η Global Sustain έχει κάνει ένα δυναμικό άνοιγμα στο εξωτερικό. Προγραμματίζετε κάποια διοργάνωση εκτός Ελλάδας;

Με δεδομένη την επιτυχημένη μέχρι τώρα πορεία του Sustainability Forum αλλά και τις αυξημένες ανάγκες για υψηλού επιπέδου εκπαίδευση παγκοσμίως, προγραμματίζονται και άλλα events στις χώρες όπου υπάρχει παρουσία της Global Sustain. Συγκεκριμένα, στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 η Global Sustain διοργανώνει το Responsible Investments Forum στο Βερολίνο.

Πηγή: DAILY FAX

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ