Αυξημένες ευκαιρίες δημιουργεί το Internet of Things στο χώρο της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας

Το ΙοΤ θα επιτρέψει πρωτόγνωρες δυνατότητες εξατομίκευσης περιεχομένου για τους καταναλωτές, αλλά και νέες ευκαιρίες για τους διαφημιστές
Μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις ενημέρωσης και ψυχαγωγίας θα αποτελέσουν τα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που εγείρει η τεχνολογία του ΙοΤ 

Καθώς δισεκατομμύρια συσκευές αναμένεται να διασυνδεθούν τα επόμενα χρόνια, οι επιχειρήσεις ενημέρωσης και ψυχαγωγίας είναι σε ιδανική θέση να αποκτήσουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά μέσω της χρήσης εφαρμογών ΙοΤ, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΥ, Internet of Things: Human-machine interactions that unlock possibilities. Οι δυνατότητες του ΙοΤ στο χώρο της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας εκτείνονται από τη δημιουργία, τη μετάδοση και την εξατομίκευση περιεχομένου για νέες τεχνολογικές πλατφόρμες, έως και τη μέτρηση της χρήσης των μέσων επικοινωνίας μέσω τεχνικών ανάλυσης δεδομένων.   

Σύμφωνα με την έκθεση, ο κλάδος της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας ήδη χρησιμοποιεί ορισμένες κατηγορίες αισθητήρων, όπως αυτές που ανιχνεύουν την κίνηση, καθώς και αισθητήρες εικόνας που χρησιμοποιούνται σε κινούμενα σχέδια, παιχνίδια, βίντεο, στον αθλητισμό και τις εφαρμογές 3D, δημιουργώντας νέες, πιο φιλικές προς το χρήστη εμπειρίες ψυχαγωγίας. Όμως, οι διαρκώς αυξανόμενες δυνατότητες των αισθητήρων του ΙοΤ επιτρέπουν στις συνδεδεμένες συσκευές να διαβάζουν, να μετρούν και να κατανοούν τους καταναλωτές σε πρωτόγνωρα επίπεδα.   

Οπλισμένες με ουσιαστική γνώση σχετικά με τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις του καταναλωτή, οι επιχειρήσεις ενημέρωσης και ψυχαγωγίας θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά δεδομένα, προκειμένου να παρέχουν εξατομικευμένες εμπειρίες ψυχαγωγίας, που θα λαμβάνουν υπόψη τη θέση και το περιβάλλον του χρήστη, διευρύνοντας τις δυνατότητες των συσκευών που οι χρήστες ήδη κατέχουν. Για να εκμεταλλευτούν πλήρως τις ευκαιρίες που δημιουργεί το ΙοΤ, υπάρχει επίσης η δυνατότητα να επεκταθούν σε τεχνολογικές πλατφόρμες που σήμερα δε θεωρούνται μέρος του ψυχαγωγικού οικοσυστήματος, ή που δεν έχουν εφευρεθεί ακόμα. Στο μέλλον, δε θα είναι διόλου απίθανο να έχει ο καταναλωτής τη δυνατότητα να λαμβάνει ειδήσεις και πληροφορίες μέσω οικιακών συσκευών, ή να κατεβάζει σε πραγματικό χρόνο βίντεο σε αυτό-οδηγούμενα αυτοκίνητα. Είναι σαφές ότι οι επερχόμενες τεχνολογικές εξελίξεις θα επαναπροσδιορίσουν δραματικά τις προσδοκίες των καταναλωτών στο κοντινό μέλλον.

Ένα από τα σημαντικότερα αναμενόμενα οφέλη του ΙοΤ για τους ανθρώπους του marketing είναι η δυνατότητα συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με τις συνήθειες και τις προτιμήσεις του καταναλωτή και, το σημαντικότερο, το εκάστοτε πλαίσιο στο οποίο καταναλώνεται η ενημέρωση ή η ψυχαγωγία. Οι καλύτερες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων (data analytics) θα συμβάλλουν στη βελτίωση του σημερινού ελλιπούς συστήματος μέτρησης της κατανάλωσης περιεχομένου και υπηρεσιών ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, όπως η αναγνώριση και αντιστοίχιση μοναδικών χρηστών που χρησιμοποιούν διαφορετικές πλατφόρμες, ενισχύοντας την κατανόηση των στελεχών marketing για το κοινό τους.   

Για παράδειγμα, η διάδοση του IoT θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις των μέσων ψυχαγωγίας όχι μόνο να κατανοήσουν τι παρακολουθεί ένας καταναλωτής, αλλά και να μετρήσουν πώς, πού, γιατί και με ποιους το βλέπει. Αυτό το νέο επίπεδο πληροφόρησης και κατανόησης του εκάστοτε πλαισίου χρήσης που εξασφαλίζουν οι έξυπνες συσκευές, θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις ενημέρωσης και ψυχαγωγίας να προσφέρουν στοχευμένες διαφημίσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στη διάθεση, τη σωματική δραστηριότητα ή τη θέση ενός ατόμου σε πραγματικό χρόνο. Είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο θα ωθήσει τη διαφημιστική βιομηχανία να επαναπροσδιορίσει εντελώς το μέτρο της επιτυχίας της.

Εάν οι έξυπνες συσκευές παρέχουν χρήσιμα δεδομένα στους παρόχους περιεχομένου, χωρίς να αισθάνεται ο χρήστης ότι παραβιάζεται η ιδιωτικότητα των προσωπικών του δεδομένων, και το περιεχόμενο προσαρμόζεται άμεσα στην εκάστοτε στιγμή, ερμηνεύοντας τη διάθεση, τις ανάγκες και τις προθέσεις των χρηστών και εκπέμποντας, παράλληλα, στοχευμένες διαφημίσεις και επικοινωνία, τότε οι δυνατότητες για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς τις διαφημιζόμενες εταιρείες που θα κάνουν χρήση αυτών των τεχνολογιών, έναντι αυτών που θα παραμείνουν στο παραδοσιακό διαφημιστικό μοντέλο, θα είναι τεράστιες.

Για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις ενημέρωσης και ψυχαγωγίας να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες του ΙοΤ, πρέπει να εξετάσουν επίσης τους σχετικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των εμποδίων του ρυθμιστικού πλαισίου, των νομικών και κανονιστικών θεμάτων, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, της έλλειψης προτύπων διασύνδεσης και της παρούσας περιορισμένης κλίμακας διάδοσης του ΙοΤ. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις σχετίζονται με τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ένα θέμα με εκθετικά αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας, καθώς το IoT συγκεντρώνει τεράστιες ποσότητες δεδομένων και συνδέει όλο και περισσότερες συσκευές, λογισμικό, μηχανήματα και ανθρώπους.

Ο κ. Ηλίας Βυζάς, εταίρος της ΕΥ στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, σχολιάζει: «Το IoT είναι μία τεχνολογία που ανατρέπει δραστικά τα δεδομένα της αγοράς. Για να πετύχουν οι επιχειρήσεις ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε καινοτομίες και να διαχειριστούν ενεργά τις προκλήσεις, για να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών και να μπορούν να παρέχουν στοχευμένες εμπειρίες, πλούσιες σε περιεχόμενο. Η χώρα μας δεν πρέπει να μείνει πίσω σε αυτόν τον τομέα. Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, οι ελληνικές επιχειρήσεις που επενδύουν στο ΙοΤ και αξιοποιούν τις τεράστιες δυνατότητές του, αυξάνουν τις πιθανότητες να δουν τα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών, το μερίδιο αγοράς αλλά και τα έσοδά τους να πολλαπλασιάζονται».

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ