Αειφόρος Ασφάλιση και Ασφάλιση Κινδύνων. Ένα νέο τοπίο Ευκαιρίας

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. 
ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Η συμβολή του ασφαλιστικού κλάδου στην αειφόρο ανάπτυξη ως  χρηματοπιστωτικού εργαλείου σχετίζεται με την επίδραση της σε τρεις βασικούς τομείς:  για τη μείωση των πραγματικών κινδύνων, για τα περιουσιακά στοιχεία, για την ασφάλεια και την υγεία, και ως ένας σημαντικός επενδυτής στην πραγματική οικονομία. 

Συγκεκριμένες περιοχές όπου η ασφαλιστική βιομηχανία ανταποκρίνεται στην αειφόρο ανάπτυξη και τις προκλήσεις έχουν να κάνουν με τις φυσικές καταστροφές, την οικονομική ένταξη, τη γήρανση του πληθυσμού, και την ασφάλιση και τις επενδυτικές ανάγκες της πράσινης οικονομίας που συνεχώς αναπτύσσεται, όσο εντάσσεται σε ένα θεσμικό και νομικό πλαίσιο υποχρεώσεων σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Οι αναδυόμενοι κανονισμοί, τα νομικά πλαίσια και οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών, η ανθεκτικότητα σε καταστροφές, η πρόσβαση στην ασφάλιση και η πληθυσμιακή γήρανση είναι τα βασικά θέματα που συζητούνται σε σχέση με ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης και περιλαμβάνουν το ερώτημα για το αν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική ή προαιρετική.

Στα παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τις ανησυχίες ότι ο αντίκτυπος των οικονομικών μεταρρυθμίσεων, και η φερεγγυότητα του Solvency II θα μπορούσε να αποτρέψει τους ασφαλιστές από την κατανομή κεφαλαίων σε μακροπρόθεσμες υποδομές, Πράσινη Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η πιο σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο, ήταν η δημιουργία των «Αρχών για την Αειφόρο Ασφάλιση (PSI)» το καλοκαίρι του 2012, που προήλθε από την  Οικονομική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP Finance Initiative) και τον κο Ban Ki-moon, Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, που σημείωσε ότι οι Αρχές παρέχουν: «ένα πλαίσιο για την παγκόσμια ασφαλιστική βιομηχανία και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών κινδύνων, κινδύνους εταιρικής διακυβέρνησης όπως και για τις ευκαιρίες».

Στη χώρα μας να σημειώσουμε ότι μια μόλις εταιρεία έχει τεκμηριώσει την προσήλωση της στις Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση έχοντας συνδιαμορφώσει και συνυπογράψει τις Αρχές (PSI) από το 2012, ως μοναδική από την Ελλάδα ασφαλιστική επιχείρηση, στο πλαίσιο των δεσμεύσεών της ως μέλος του UN Environment Programme Finance Initiative. 

Ο «προβολέας» πλέον στρέφεται στο ρόλο των ασφαλιστών και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Προσφέροντας ασφαλιστική κάλυψη σε εταιρικούς πελάτες  χωρίς να εκτιμηθεί κατά πόσον ή όχι οι πελάτες παραβιάζουν διεθνή περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα για παράδειγμα, θα επηρεάσει σύντομα όχι μόνο την εταιρική φήμη, αλλά και τους κινδύνους συμμόρφωσης απέναντι σε ισχύουσες και επερχόμενες νομοθεσίες, ενώ φυσικά θα πρέπει να προσμετρηθεί ο εμπορικός κίνδυνος ή η ευκαιρία που διαφαίνεται από τις υπηρεσίες αυτές και την εφαρμογή τους ή μη.

Υπάρχουν ευρύτερες δυνατότητες για να αξιοποιήσει το παρόν σύστημα τους ασφαλιστές κινδύνου ως διαχειριστές και μαζί τους επενδυτές σε σχέση με την πράσινη οικονομία, ώστε να μάθουν και να συμβάλλουν στις διεθνείς ρυθμιστικές πρακτικές και τις προτάσεις πολιτικής περιλαμβάνοντας:

Τη βελτίωση της ασφαλιστικής κάλυψης των κινδύνων ευθύνης και της ρύπανσης του περιβάλλοντος με την ενίσχυση των κανονισμών και την εφαρμογή αυτών.
Την επανεξέταση του ισχύοντος συστήματος ασφάλισης αστικής ευθύνης και της ρύπανσης του περιβάλλοντος μέσα από μια ολοκληρωμένη διαδικασία διαβούλευσης με όλα τα, αναγνωρισμένα ενδιαφερόμενα μέρη και εταίρους. 
Την επέκταση του ορισμού και το πεδίο εφαρμογής της πράσινης ασφαλιστικής πέρα από την ευθύνη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και της ασφάλισης και σε άλλους τομείς όπου θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους και υποχρεώσεις, προωθώντας έτσι την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ