Αυξήστε την παραγωγικότητα των εργαζομένων σας, χωρίς κόστος, με την εμπειρία της GEP!

• Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2016.

• Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 30/09 

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25)  έτους 2016, παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 25 άτομα, να αυξήσουν την παραγωγικότητα των υπαλλήλων τους, χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση για τους εργοδότες ενώ οι εκπαιδευόμενοι πέραν της ποιοτικής εκπαίδευσης, θα λάβουν επίσης, επιδότηση ύψους 160 ευρώ για την παρακολούθησή του.

Εκπαιδεύσεις Υγείας, Ασφάλειας Εργασίας και Περιβάλλοντος.

Η GEP αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στην εκπαίδευση του προσωπικού μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στους τομείς Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας και Περιβάλλοντος, συμβάλλει στην υλοποίηση του συγκεκριμένου Προγράμματος (ΛΑΕΚ):

• Παρέχοντας εκπαιδεύσεις στους τομείς Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας

• Παρέχοντας ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις για την αξιοποίηση της ευκαιρίας αυτής συμπεριλαμβανομένης όλης της διαδικασίας κατάθεσης των αιτήσεων, έγκρισης και υλοποίησής του Προγράμματος.

Επιπρόσθετες Εκπαιδεύσεις του Προγράμματος.

Πέραν των εκπαιδεύσεων Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας που παρέχονται από τη GEP, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εκπαιδεύσεις σε τομείς όπως:

• Εξυπηρέτηση Πελατών, Αύξηση παραγωγικότητας

• Πωλήσεις, Μάρκετινγκ

• Βασικό Πρόγραμμα management, stress management

• Εργασιακές & Ανθρώπινες σχέσεις στο χώρο εργασίας

Παροχές Προγράμματος

To συγκεκριμένο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2016, θα υλοποιηθεί στις αρχές του 2017 και παρέχει:

• Επιδότηση 160 € στον κάθε εργαζόμενο που θα λάβει μέρος στο σεμινάριο η διάρκεια του οποίου είναι 32 διδακτικές ώρες (8 φορές Χ 4 ώρες)

• Ουσιαστική εκπαίδευση στους εργαζομένους σε αντικείμενο σχετικό με την εργασία τους

• Δωρεάν εγγραφή μέλους στον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, για την κάθε επιχείρηση όπου οι εργαζόμενοι θα καταρτιστούν.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα, λήγει στις 30/09. 
Στοιχεία επικοινωνίας:
κα Ηρώ Φακή
Τηλ. 211 1882839
Κιν. 6944 750 470
Email: faki@exypp.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ