Νέα έκθεση της ΕΥ εκπέμπει σήμα κινδύνου προς τους ηγέτες G20

 Νέα έκθεση της ΕΥ εκπέμπει σήμα κινδύνου προς τους ηγέτες G20 ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενδέχεται να φέρει εμπόδια για τους νέους επιχειρηματίες που δημιουργούν θέσεις εργασίας

Η έκθεση της ΕΥ ζητά από τους G20 την ανάληψη πολιτικών δράσεων, προκειμένου να βοηθήσουν τους νέους επιχειρηματίες να διαχειριστούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό
Παροτρύνει τις κυβερνήσεις των G20 να προωθήσουν την καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, τα διασυνοριακά συγκροτήματα ερευνών (research clusters) και τις διεθνείς ευκαιρίες ανάπτυξης των επιχειρήσεων
Συνιστά την καθιέρωση μίας νέας επιχειρηματικής visa, προκειμένου να κινούνται με μεγαλύτερη ευκολία οι νέοι επιχειρηματίες στα κράτη των G20
Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της ΕΥ, οι ηγέτες G20 θα πρέπει να στηρίξουν πιο αποτελεσματικά τους νέους επιχειρηματίες, μέσω πολιτικών που θα διασφαλίζουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα διευκολύνει, αντί να εμποδίζει, την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Η έκθεση, Disrupting the disruptors: Disrupting youth entrepreneurship with digital and data, δημοσιοποιείται λίγο μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας των Νέων Επιχειρηματιών G20 (G20 Young Entrepreneurs’ Alliance Summit – YEA) στην Κίνα.   

Χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό βαρόμετρο για να συγκρίνει τις επιδόσεις της ψηφιακής επιχειρηματικότητας μεταξύ των χωρών G20 και να ταυτοποιήσει κορυφαίες πρακτικές και πολιτικές οι οποίες επιτρέπουν στους νέους επιχειρηματίες να ευδοκιμούν μέσα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, η έκθεση εντοπίζει καίριες συστάσεις πολιτικής, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: σαφή διακυβέρνηση ως προς την πρόσβαση σε δεδομένα και στην ιδιωτικότητα, υποστήριξη διασυνοριακών οικοσυστημάτων ερευνών και καθιέρωση μίας νέας, επιχειρηματικής visa, προκειμένου οι νέοι επιχειρηματίες να κινούνται με μεγαλύτερη ευκολία στα κράτη των G20. 

Μεταξύ των χωρών οι οποίες κατατάσσονται πρώτες σε τουλάχιστον ένα βασικό δείκτη για την υποστήριξη της ψηφιακής επιχειρηματικότητας, περιλαμβάνονται ο Καναδάς (πρόσβαση στη χρηματοδότηση), οι ΗΠΑ (επιχειρηματική κουλτούρα, ψηφιακές δεξιότητες και επιχειρηματική εκπαίδευση, βάση ψηφιακών γνώσεων και αγορά τεχνολογίας, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών) και το Ηνωμένο Βασίλειο (ψηφιακό επιχειρηματικό περιβάλλον). 

Ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, σχολιάζει:  
«Ο κόσμος μας μετασχηματίζεται ραγδαία από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Είναι σαφές ότι, καθώς οι κυβερνήσεις σκέφτονται πώς να οργανώσουν τις οικονομίες τους ώστε να πετύχουν σε αυτό το ψηφιακό περιβάλλον, πρέπει να βοηθήσουν τους νέους επιχειρηματίες να εξοπλιστούν για την εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού. 
«Η στήριξη αυτή είναι καίριας σημασίας και για τη χώρα μας, καθώς η επιχειρηματικότητα αποτελεί πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Την ώρα που η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σημαντικό έλλειμμα ανάπτυξης, πρέπει να προσπαθήσει να συμβάλει ουσιαστικά στην επιχειρηματικότητα των νέων, καθώς οι τελευταίοι θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Η υποστήριξη ενός περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει τους νέους να ιδρύσουν, αναπτύξουν και επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους είναι μία σημαντική ευθύνη για όλους μας». 
Οι βασικές προτάσεις της έκθεσης είναι:
Πρόσβαση στη χρηματοδότηση:
Υποστήριξη στα πρώιμα στάδια μιας επιχείρησης και σχημάτων για νέους επιχειρηματίες, όπως οι θερμοκοιτίδες νέων επιχειρήσεων (incubators)
Μείωση των εμποδίων για πρόσβαση επιχειρηματιών σε ξένα κεφάλαια 
Επιχειρηματική κουλτούρα:
Ενασχόληση της βιομηχανίας στην ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εστιασμένων στην τεχνολογία και τα ψηφιακά μέσα 
Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας των νέων επιχειρηματιών

Ψηφιακό επιχειρηματικό περιβάλλον:
Προάσπιση μίας πιο ευέλικτης επιχειρηματικής visa για τα κράτη των G20 και προώθηση της ανάπτυξης των υποστηρικτικών δικτύων για νέους επιχειρηματίες σε χώρες G20
Καθιέρωση σαφών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων
Ψηφιακές δεξιότητες και επιχειρηματική εκπαίδευση:
Διδασκαλία του μαθήματος της επιχειρηματικότητας στα σχολεία από το δημοτικό έως τα τελευταία χρόνια του γυμνασίου και προτεραιότητα στους τομείς της φυσικής, της χημείας, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών
Προώθηση προγραμμάτων καθοδήγησης και υποστήριξης για τη νεανική επιχειρηματικότητα σε κλαδικά και επιχειρηματικά δίκτυα 
Καθιέρωση της επιχειρηματικότητας σαν μία εξειδικευμένη κατεύθυνση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
Βάση ψηφιακών γνώσεων και αγορά τεχνολογίας, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών:
Ενίσχυση ψηφιακών συγκροτημάτων και δικτύων, συμπεριλαμβανομένων όσων εστιάζουν σε συγκεκριμένους τομείς ή πόλεις 
Ουσιαστική υποστήριξη της συνεργασίας πανεπιστημίων – επιχειρήσεων

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ