Έρευνα KPMG: Ευνοϊκό το χρηματοδοτικό περιβάλλον στην Ευρώπη

Έρευνα KPMG:  Ευνοϊκό το χρηματοδοτικό περιβάλλον στην Ευρώπη αλλά απαιτείται περαιτέρω βελτίωση

Οι συνθήκες χρηματοδότησης παραμένουν ευνοϊκές το 2016 για τις ευρωπαϊκές αγορές ακινήτων. Ωστόσο, το συνολικό επιχειρηματικό κλίμα στον κλάδο χαρακτηρίζεται από λιγότερη αισιοδοξία ως προς την προοπτική βελτίωσης στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με τη νέα μελέτη της KPMG “Property Lending Barometer 2016”.

Στην 7η έκδοση της συγκεκριμένης μελέτης συμμετέχουν εκπρόσωποι περίπου 100 τραπεζών από 21 χώρες σε όλη την Ευρώπη, προσφέροντας μια συνολική αξιολόγηση των χρηματοδοτικών προοπτικών γι’ αυτούς που επιδιώκουν να επενδύσουν στις ευρωπαϊκές αγορές ακινήτων. 

Διαπιστώνεται, πώς παρά τις ευνοϊκές συνθήκες, κάποιες τράπεζες είναι ακόμα επιφυλακτικές στο να δανείζουν για επενδύσεις σε ακίνητα σε αγορές στις οποίες παρουσιάζονται πολλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σύμφωνα με την έρευνα της KPMG, 75% των συμμετεχόντων απαντούν ότι το επίπεδο του ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότηση ακινήτων είτε έχει παραμείνει σταθερό, είτε έχει αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο.

Στη μελέτη φαίνεται επίσης ότι παρά τις ευνοϊκές χρηματοοικονομικές – μέση αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,5% – και χρηματοδοτικές συνθήκες στην Ευρώπη, παρά το πρόγραμμα αγοράς χρεογράφων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και παρά τα χαμηλά επιτόκια, οι επενδύσεις στην αγορά ακινήτων της ευρωπαϊκής ηπείρου έχουν μειωθεί στο πρώτο μισό του 2016 σε σύγκριση με το πρώτο μισό του προηγούμενου έτους.

Αν και οι επενδύσεις στα ακίνητα ανήλθαν συνολικά στα 107,5 δισεκατομμύρια τους πρώτους έξι μήνες του έτους, το ποσό αυτό συνιστά μείωση 30% σε σχέση με πέρυσι. Η μελέτη δείχνει ότι οι επενδυτές ανησυχούν για το τι σημαίνει η πολιτική αβεβαιότητα για τις επενδύσεις τους. Κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εστιάζουν σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερης ποιότητας που εμπεριέχουν λιγότερο ρίσκο.

Αναφορικά με την κατάσταση στην Ελλάδα σχολιάζει ο Χάρης Συρούνης, Γενικός Διευθυντής στο τμήμα Ελεγκτικών Υπηρεσιών της KPMG: «Η Ελλάδα δε βρίσκεται φέτος μέσα στο δείγμα των χωρών της έρευνας, ωστόσο διαπιστώνουμε μιλώντας με τραπεζικά στελέχη πώς οι τράπεζες έχουν μειώσει αισθητά τη χρηματοδότηση τους στην αγορά των ακινήτων. Η πτώση της αξίας των ακινήτων, η υψηλή φορολογία, η παρατεταμένη ύφεση και η μεγάλη προσφορά ακινήτων, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, αποτελούν τους κυριότερους λόγους. Στον αντίποδα, οι τράπεζες είναι πρόθυμες να αναδιαρθρώσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προτείνοντας λύσεις οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις τρέχουσες, χαμηλές, σε σχέση με το παρελθόν, αξίες των ακινήτων»

Σε κάποιες από τις μεγαλύτερες αγορές ακινήτων στην Ευρώπη, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, παρατηρούνται μειώσεις στον όγκο συναλλαγών στην αγορά ακινήτων κατά το πρώτο μισό του 2016, ενώ στη Φινλανδία και τη Σουηδία σημειώθηκαν αυξήσεις που άγγιξαν το 30% σε ετήσια βάση.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ KPMG
Η KPMG αποτελεί το παγκόσμιο δίκτυο ανεξάρτητων εταιρειών παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών-μελών συνδεδεμένων με την KPMG International, ενός Ελβετικού Συνεταιρισμού. Οι εταιρείες-μέλη της KPMG παρέχουν ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Λειτουργούμε σε 155 χώρες με προσωπικό περίπου 174 000 ατόμων παγκοσμίως.  Κάθε εταιρεία KPMG αποτελεί μια νομικά ξεχωριστή οντότητα.  Στη χώρα μας, η KPMG παρέχει, τα τελευταία 40 και πλέον χρόνια, ολοκληρωμένες ελεγκτικές, συμβουλευτικές, λογιστικές, φορολογικές υπηρεσίες σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες: www.kpmg.com/gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ