Ίδρυμα Μποδοσάκη: Εκδήλωση για τη μέτρηση του αντικτύπου των κοινωνικών επενδύσεων

Η σημασία της μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου για αποτελεσματικές κοινωνικές επενδύσεις αναδείχθηκε στο πρόσφατο συνέδριο του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του Ινστιτούτου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
 
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ανέδειξαν επιτυχημένες πρακτικές μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου της δράσης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κοινωφελών οργανισμών και εταιρειών, στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργάνωσαν την Παρασκευή  9 Δεκεμβρίου 2016 στην Αθήνα. 

Το συνέδριο αυτό έδωσε την ευκαιρία σε επαγγελματίες του τρίτου τομέα στην Ελλάδα, όπως ΜΚΟ, κοινωνικές επιχειρήσεις και κοινωφελή Ιδρύματα, καθώς επίσης σε εκπροσώπους του δημόσιου και  του ιδιωτικού τομέα να ανταλλάξουν απόψεις για τη σημασία της μέτρησης και της αξιολόγησης του κοινωνικού αντικτύπου ως προϋπόθεση για αύξηση των επενδύσεων σε κοινωνικούς σκοπούς. 

Κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο κ. Σωτήρης Λαγανόπουλος, διευθυντής του προγράμματος επιχορήγησης ΜΚΟ των EEA Grants  «Είμαστε όλοι Πολίτες» στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, σημείωσε: «Η ενίσχυση της ικανότητας να παρακολουθούμε, να αξιολογούμε και να επικοινωνούμε τον κοινωνικό αντίκτυπο των δράσεών μας μπορεί να μας βοηθήσει να προάγουμε τη δραστηριότητά μας και να καλυτερεύσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την κοινωνία. Επιπλέον μπορεί να προωθήσει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του τρίτου τομέα και να προσελκύσει περισσότερους υποστηρικτές στο έργο που επιτελεί». 

Ο Francisco de Paula Coelho, επικεφαλής του Ινστιτούτου της  Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, εξήγησε: «Το EIB Group – η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων – έχει μακροχρόνια εμπειρία στην επένδυση κοινωνικού αντικτύπου τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρηματοδοτούμε επενδυτικά σχέδια και επικεντρωνόμαστε στα συγκεκριμένα αποτελέσματά τους, στον θετικό τους αντίκτυπο για τους πολίτες.  Πασχίζουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και αξιόπιστοι».

Ο κεντρικός ομιλητής Jeremy Nicholls, διευθύνων σύμβουλος των Social Value UK και Social Value International, ανέδειξε τη σημασία της μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου και σημείωσε:  «Πολύ συχνά οι σημαντικές αποφάσεις για τους πόρους και τις πολιτικές λαμβάνονται κάνοντας χρήση ενός περιορισμένου ορισμού της αξίας, ο οποίος αποτυγχάνει να συνεκτιμήσει τις επιπτώσεις των αποφάσεων αυτών στον άνθρωπο ή στο περιβάλλον. Με το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών να διευρύνεται, τους διαθέσιμους πόρους να μειώνονται και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής  να γίνονται περισσότερο εμφανείς, η ανάγκη να εστιάσουμε στην κοινωνική αξία είναι πιο επείγουσα παρά ποτέ.  Η λύση στις σύγχρονες προκλήσεις είναι ένας κόσμος όπου η λήψη αποφάσεων, οι πρακτικές και η κατανομή πόρων θα  βασίζονται στις αρχές της μέτρησης της αξίας και του αντικτύπου. Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της ισότητας και της ευημερίας και στη μείωση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης». 

Ο κεντρικός ομιλητής Bjoern Struewer, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος  της Roots of Impact, επισήμανε τη σημασία της κοινωνικής επένδυσης ως εργαλείο για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον ίδιο, «η στοχευμένη μέτρηση και διαχείριση της θετικής επίδρασης στους ωφελούμενους, τους πελάτες και σε ολόκληρη την κοινωνία  είναι το μόνο μέσο με το οποίο ένας κοινωνικός επενδυτής μπορεί να παρακολουθεί και να βελτιστοποιήσει την επίδραση του χαρτοφυλακίου του. Η διαχείριση του αντικτύπου είναι αυτό που διαφοροποιεί την κοινωνική επένδυση από τη συνήθη επένδυση».

Η εκδήλωση συγχρηματοδοτήθηκε από το Ινστιτούτο της  Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης ΜΚΟ του ΕΟΧ στην Ελλάδα «Είμαστε όλοι Πολίτες». Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι διαχειριστής επιχορήγησης του Προγράμματος. 

Σχετικά με το Ινστιτούτο της  Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων:
Το Ινστιτούτο της  Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ιδρύθηκε στο πλαίσιο του EIB Group (Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων) για να προωθήσει πρωτοβουλίες για το κοινό καλό στην Ευρώπη, κυρίως στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι του περιλαμβάνουν τη μείωση των ανισοτήτων, την ενίσχυση της γνώσης, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας και τη διασφάλιση της συνοχής σε όλη την Ευρώπη. 
Μάθετε περισσότερα στο: http://institute.eib.org/

Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ:
Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) ενώνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στην Ενιαία Αγορά. Ο Ευρωπαϊκός Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ ιδρύθηκε το 1994, με σκοπό τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ των κρατών δικαιούχων και των κρατών δωρητών. Για την περίοδο 2009 – 2014, ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ διαθέτει κονδύλια συνολικού ύψους €1,79δις, με τη Νορβηγία να συνεισφέρει το 97% του συνολικού ποσού. Οι δωρεές αφορούν ΜΚΟ, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στις 12 πιο πρόσφατες χώρες-μέλη της Ε.Ε., στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Η συνεργασία με τους φορείς των χωρών του ΕΟΧ είναι ευρύτατη και οι συναφείς δραστηριότητες έχουν ορίζοντα υλοποίησης το 2016. Βασικοί τομείς υποστήριξης είναι το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, η έρευνα και οι υποτροφίες, η κοινωνία των πολιτών, η υγεία, η ισότητα των φύλων, η δικαιοσύνη και η πολιτιστική κληρονομιά. Μάθετε περισσότερα στο http://eeagrants.org/  

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη: 
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς κοινωφελείς οργανισμούς στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1973 από τον Πρόδρομο Μποδοσάκη – Αθανασιάδη, ο οποίος αποφάσισε να διαθέσει την περιουσία του για την ενίσχυση και προώθηση της εκπαίδευσης, , της υγείας, και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζει ΜΚΟ που εργάζονται με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα και από τη στιγμή της ίδρυσής του μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί περισσότερα από €400 εκατομμύρια, που έχουν δαπανηθεί δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων, στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών υποδομών και στην προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος. Μάθετε περισσότερα στο  www.bodossaki.gr 

Λεζάντες φωτογραφιών:

Είμαστε όλοι Πολίτες – 25: O επικεφαλής του Ινστιτούτου της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων Francisco de Paula Coelho 
Είμαστε όλοι Πολίτες – 37: άποψη του συνεδριακού χώρου στο ξενοδοχείο Electra Palace 
Ειμαστε όλοι Πολίτες – 39 : Keynote Speaker Jeremy Nicholls, CEO, Social Value UK & Social Value International 
Είμαστε όλοι Πολίτες – 54 : Keynote speaker Bjoern Struewer, Founder & CEO, Roots of Impact GmbH

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ