Οι ελληνικές επιχειρήσεις χρωμάτων στηρίζουν στην πράξη την ελληνική οικονομία

Οι ελληνικές επιχειρήσεις χρωμάτων στηρίζουν στην πράξη την ελληνική οικονομία

Προτάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με τους δημοσιογράφους των εντύπων και των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι στο εστιατόριο CTC Urban Gastronomy, όπου έγινε η παρουσίαση του κλάδου των χρωμάτων και των θεμάτων που τον απασχολούν.

Τη στρατηγική τους απόφαση να ενισχύσουν την επενδυτική τους δραστηριότητα στην ελληνική αγορά, στηρίζοντας στην πράξη την πραγματική οικονομία της χώρας, επιβεβαίωσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις παραγωγής χρωμάτων, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Βιομηχανιών Χρωμάτων, Βερνικιών & Μελάνων για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Η  ελληνική αγορά χρωμάτων, η οποία σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat υπολογίζεται για το 2014 σε συνολικά  €252 εκατ., εκ των οποίων τη μερίδα του λέοντος έχουν τα οικοδομικά με €190 εκατ., κατάφερε όχι μόνο να στέκεται όρθια σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον αλλά και να αποτελεί μια κινητήρια δύναμη για την οικονομία της χώρας, με σημαντική συμβολή τόσο στην ενίσχυση του εμπορικού ισοζυγίου όσο και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.  

Συνολικά στην ελληνική αγορά, οικοδομικά χρώματα παράγουν 11 μεγάλες επιχειρήσεις (με κύκλο εργασιών άνω των €3 εκατ.), από τις οποίες οι 10 είναι ελληνικές και μόνο μία είναι ξένων συμφερόντων. Μάλιστα, στις ελληνικές εταιρείες ανήκει και το 80% του συνολικού μεριδίου της αγοράς οικοδομικών χρωμάτων.

Παράλληλα, χάρη στις εταιρείες του κλάδου, τα ελληνικά χρώματα ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, ενώ η διεθνής επιχειρηματική και εξαγωγική τους δραστηριότητα απαριθμεί, επιπλέον, 20 θυγατρικές και 5 εργοστάσια σε βασικές αγορές εξωτερικού. Μάλιστα, βάσει των στατιστικών στοιχείων, οι εξαγωγές όχι μόνο υπερβαίνουν τις εισαγωγές δημιουργώντας θετικό εμπορικό ισοζύγιο αλλά τις περιορίζουν σε περίπου 5% της ελληνικής αγοράς.   

Σήμερα, οι ελληνικές επιχειρήσεις απασχολούν άμεσα περίπου 1.500  εργαζόμενους, ενώ διπλάσιες είναι οι έμμεσες θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί χάρη στις συνεχείς επενδύσεις των εταιρειών. 

Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι οι ελληνικές εταιρείες παραγωγής χρωμάτων έχουν στην πλειονότητά τους ιδιόκτητα brands και σημαντική τεχνογνωσία, ενώ επενδύουν συστηματικά στην Έρευνα και Ανάπτυξη χάρη στο υψηλού επιπέδου επιστημονικό τους προσωπικό.  Παράλληλα, οι επιχειρήσεις  συμμετέχουν σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στηρίζοντας έμπρακτα νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ, ενώ προωθούν συλλογικά την πρωτοβουλία LIFE-READ για την προστασία της υγείας των χρηστών των προϊόντων τους. 

Ο πρόεδρος της Ένωσης κος Αρμόδιος Γιαννίδης, δήλωσε: «Είναι σημαντικό σε ένα τόσο δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον να υλοποιηθούν πολιτικές που θα συμβάλλουν στην αύξηση της επενδυτικής, παραγωγικής και εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων χρωμάτων». Στο πλαίσιο αυτό, η Πανελλήνια Ένωση Βιομηχανιών Χρωμάτων, Βερνικιών & Μελανών, έχει καταθέσει προς την Ελληνική Πολιτεία συγκεκριμένες προτάσεις:

1) Άμεση ενεργοποίηση και επιτάχυνση από το ΥΠΕΝ των διαδικασιών ανανέωσης της κυκλοφορίας των πιστοποιημένων με το οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντων με τα νέα κριτήρια που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της οδηγίας και  σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξουν γραφειοκρατικές ή άλλες καθυστερήσεις. 
2) Άρση γραφειοκρατικών και διοικητικών εμποδίων για τις εξαγωγές με ριζική απλοποίηση των θεσμικών πράξεων για διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής και διέλευσης εμπορευμάτων.
3) Διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και κατοχύρωση της ασφάλειας και ορθής πληροφόρησης των καταναλωτών με την εφαρμογή της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η οποία θα προάγει και τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών και των εισαγωγέων. 
4) Ενίσχυση της διαφάνειας με καθιέρωση ηλεκτρονικών προμηθειών στο Δημόσιο τομέα και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
5) Επανεκκίνηση του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ» ώστε παράλληλα με την βελτίωση των ενεργειακών αποδόσεων των κτηρίων, να υπάρξει η απαραίτητη αναζωογόνηση του κλάδου σε μια περίοδο όπου η οικοδομική δραστηριότητα είναι σχεδόν μηδαμινή. 

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο πρόεδρος της Ένωσης, κος Αρμόδιος Γιαννίδης, εξέφρασε τη βεβαιότητα του ότι οι παραπάνω προτάσεις σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση του οικονομικού και πολιτικού κλίματος και της αξιοπιστίας της χώρας, μπορούν να συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής αγοράς χρωμάτων με σημαντικά οφέλη στην απασχόληση και στην πραγματική οικονομία.    

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ