Ευρωπαϊκή Πίστη: Νέος Απολογισμός Βιωσιμότητας σύμφωνα με το νέο πλαίσιο

Στη δημοσίευση του νέου Απολογισμού Βιωσιμότητας  σύμφωνα με το νέο πλαίσιο GRI G4 προχώρησε η Ευρωπαϊκή Πίστη, με σκοπό την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών για την πολιτική, τα προγράμματα, τις δράσεις και τους μελλοντικούς της στόχους.

Στο νέο Απολογισμό Βιωσιμότητας αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της δραστηριότητας της εταιρίας ως αποτέλεσμα της κοινωνικά υπεύθυνης λειτουργίας της.

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται αναλυτικά οι αρχές της εταιρικής υπευθυνότητας που εφαρμόζει η εταιρία αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό, τη σχέση της με τους πελάτες, τη συνεισφορά στην κοινωνία και στον αθλητισμό αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος με ενέργειες που έχουν ως στόχο τη μείωση του ενεργειακού της αποτυπώματος.

Για την Ευρωπαϊκή Πίστη, ο απολογισμός βιωσιμότητας αποτελεί τεκμήριο της έμπρακτης κοινωνικής υπευθυνότητάς της, ενώ παράλληλα αποδεικνύει ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί βασικό στρατηγικό άξονα για την ανάπτυξή της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η πρώτη και η μοναδική ασφαλιστική εταιρία που δημοσιεύει Απολογισμό Βιωσιμότητας σύμφωνα με τη νέα γενιά κατευθυντήριων οδηγιών GRI, το πλαίσιο GRI G4, καθώς και η μοναδική ασφαλιστική εταιρία που εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης των εκπομπών CO2, οι οποίες εκπομπές το 2015 μειώθηκαν κατά 12%.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης με περιβαλλοντική συνείδηση και κοινωνικό πρόσωπο, θα συνεχίσει να υλοποιεί τους στόχους και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, για την προώθηση μίας οικονομικής ανάπτυξης που είναι πιο φιλική στη κοινωνία και στο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να δουν τον Απολογισμό Βιωσιμότητας 2015 στη διεύθυνση https://www.europaikipisti.gr/gr/CSR.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ