Έρευνα ΕΥ: Ο παραδοσιακός ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή σε σημείο κρίσιμης καμπής

ΕΥ:Ο παραδοσιακός ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή σε σημείο κρίσιμης καμπής

  • Ο παραδοσιακός ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή είναι σήμερα πιο ασαφής, καθώς άλλοι παράγοντες, όπως η καινοτομία και η αξιολόγηση βάσει στόχων, αποκτούν την ίδια βαρύτητα με τις τεχνικές δεξιότητες   
  • Οι Οικονομικοί Διευθυντές της επόμενης γενιάς θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στις ηγετικές δεξιότητες και τις ικανότητές τους να δημιουργούν αποδοτικές ομάδες 
  • Οι επιχειρήσεις πρέπει να επιταχύνουν την εξέλιξη των γυναικών σε διευθυντικές οικονομικές θέσεις, πιστεύουν οι Οικονομικοί Διευθυντές   

Νέα, παγκόσμια έρευνα της ΕΥ μεταξύ 769 διευθυντικών οικονομικών στελεχών, από περισσότερες από 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, επισημαίνει πως ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή (Chief Financial Officer – CFO) του μέλλοντος μεταβάλλεται. Σύμφωνα με το 57% των συμμετεχόντων, οι επίδοξοι Οικονομικοί Διευθυντές θα χρειαστεί να αναπτύξουν ηγετικές δεξιότητες, την ικανότητα να δημιουργούν αποδοτικές ομάδες, καθώς και δυνατές σχέσεις με τη Διοίκηση, αν θέλουν να προαχθούν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Οι αλλαγές αυτές, σύμφωνα με την έκθεση The DNA of the CFO, αντικατοπτρίζουν το διαρκώς διευρυνόμενο φάσμα αρμοδιοτήτων της θέσης αυτής, καθώς η πίεση από την ψηφιακή τεχνολογία, τον τεράστιο όγκο δεδομένων, τον ολοένα και πιο εξονυχιστικό έλεγχο και τη διαρκή αβεβαιότητα και αστάθεια, συνεχώς αυξάνεται. 

Δημιουργώντας την επόμενη γενιά Οικονομικών Διευθυντών 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα διευθυντικά οικονομικά στελέχη θα χαρακτηρίζονται όλο και περισσότερο από πιο δημιουργικά χαρακτηριστικά, όπως η καινοτομία, η ευρηματικότητα, καθώς και η συναισθηματική νοημοσύνη, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εμπνεύσουν και να καλλιεργήσουν την αφοσίωση των στελεχών τους. Παράλληλα, ο τρόπος επικοινωνίας θα πρέπει να γίνει πιο προσαρμοστικός στα νέα δεδομένα. Τα ψηφιακά μέσα, (από τα tweets και τα blogs έως και τα πιο εξελιγμένα κανάλια), θα αποτελούν πλέον σημαντικά εργαλεία της επικοινωνιακής στρατηγικής του Οικονομικού Διευθυντή με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εντός και εκτός της εταιρείας. Καθώς είναι πλέον σαφές ότι ο κόσμος των επιχειρήσεων μετασχηματίζεται δραστικά, με την κοινωνική ευθύνη και τη βιωσιμότητα να αποτελούν προτεραιότητα, ο σχεδιασμός μιας συγκεκριμένης και υλοποιήσιμης στρατηγικής, βάσει της οποίας θα αξιολογηθεί η απόδοση των Οικονομικών Διευθυντών, θα βαρύνει σταδιακά την ατζέντα τους.

Η έρευνα αναδεικνύει, επίσης, τη σημασία της χάραξης μιας πορείας που θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εμπειριών και ρόλων, προκειμένου να οικοδομηθούν δεξιότητες σε βασικούς τομείς πέραν των χρηματοοικονομικών, για το μέλλον του Οικονομικού Διευθυντή. Οι Οικονομικοί Διευθυντές που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στη δημιουργία της επόμενης γενιάς διευθυντικών οικονομικών στελεχών. Η παροχή ευκαιριών προς τα αυριανά ηγετικά στελέχη να διευθύνουν ένα μεγάλο, μετασχηματιστικό για την επιχείρηση έργο, αναγνωρίστηκε ως η κορυφαία πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς των Οικονομικών Διευθυντών από τους μισούς σχεδόν ερωτηθέντες (42%). Οι συμβουλές και η καθοδήγηση από τον Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου, ή άλλα ανώτερα οικονομικά στελέχη (38%), καθώς και η ανάδειξη της ικανότητας ανάπτυξης ταλέντων σε βασικό δείκτη απόδοσης για τους Οικονομικούς Διευθυντές (38%), αναφέρθηκαν, επίσης, ως βασικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή. 

Ως προς το εύρος των δεξιοτήτων, ικανότητες όπως ο στρατηγικός σχεδιασμός και προγραμματισμός (47%) και η εμπειρία από την αγορά και η κατανόηση των παραγόντων δημιουργίας αξίας για τις επιχειρήσεις (43%), αναδείχθηκαν μεταξύ των τριών βασικών στοιχείων που θα χρειαστούν τα μελλοντικά οικονομικά στελέχη για τη μετάβαση στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή. Οι νέες αυτές δεξιότητες ξεπέρασαν άλλες πιο παραδοσιακές, όπως το εύρος των βασικών χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων, από τις ελεγκτικές, μέχρι τις φορολογικές και λογιστικές. 

Επιταχύνοντας την εξέλιξη του γυναικείου διευθυντικού δυναμικού

Καθώς μεταβάλλεται το DNA του Οικονομικού Διευθυντή, θα αλλάζει η στελεχιακή σύνθεση των οικονομικών διευθύνσεων. Τα δύο τρίτα (66%) των οικονομικών στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναζητήσουν την επόμενη γενιά διευθυντικών οικονομικών στελεχών από μια διαφοροποιημένη δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού. 

Το 57% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα και σχεδόν οι μισοί άνδρες συμμετέχοντες (49%) πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες μεταξύ των αναδυόμενων μελλοντικών διευθυντικών οικονομικών στελεχών. Σύμφωνα με το 62% των ερωτηθέντων, η κορυφαία στρατηγική για την αύξηση των γυναικών που προάγονται στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή, είναι η «προβολή επιτυχημένων γυναικών σε ηγετικές θέσεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα για τα νεότερα στελέχη». 

Ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, σημειώνει: «Ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή βρίσκεται σε σημείο κρίσιμης καμπής, τόσο διεθνώς, όσο και στη χώρα μας. Καθώς οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με την παγκοσμιοποίηση, την εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά και με αυστηρότερους ελέγχους, οι αυριανοί Οικονομικοί Διευθυντές θα πρέπει να σκεφτούν την τεχνογνωσία και την εμπειρία που θα χρειαστούν προκειμένου να επιτύχουν στο μέλλον. Παράλληλα, θα πρέπει να εντάξουν στις προτεραιότητές τους την ανάλυση δεδομένων (data analytics), προκειμένου να είναι σε θέση να συνδράμουν πιο αποτελεσματικά στη χάραξη στρατηγικής της εταιρείας, να λάβουν επιχειρηματικές αποφάσεις και να διαχειριστούν τις προκλήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος».

«Ειδικότερα στην Ελλάδα, όπου το πλαίσιο παραμένει ασταθές και αβέβαιο, οι εταιρείες αναζητούν όλο και περισσότερα προσόντα από τους Οικονομικούς Διευθυντές, που θα συμβάλουν στην εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους. Πλέον, τα στελέχη που φιλοδοξούν να βρίσκονται σε οικονομικές διευθυντικές θέσεις στη χώρα μας σε μερικά χρόνια, θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα και έξυπνα, προσαρμόζοντας το προφίλ, τις εμπειρίες και τις δεξιότητές τους, τόσο στη στρατηγική και την κουλτούρα της εκάστοτε επιχείρησης ή κλάδου, όσο και στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον».

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ