Αύξηση του κύκλου εργασίας της Manifest Services

Αύξηση 6,5% του κύκλου εργασίας της Manifest Services & εστίαση στην επενδυτική ανάπτυξη

Επιβεβαιώνοντας τη σαφή τάση ανάκαμψης και την είσοδο στη νέα εποχή ανάπτυξης, ο κύκλος εργασιών της Manifest Services κινήθηκε ανοδικά και διαμορφώθηκε στα €7,122 εκ. παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 6,5% σε σχέση με την περσινή περίοδο. 

Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο πως η Manifest Services έδωσε ουσιαστική έμφαση στην επενδυτική στρατηγική, επενδύοντας περισσότερα από €430.000 στην ανάπτυξη σημαντικών πυλώνων λειτουργίας της εταιρείας. Σε αυτό το πλαίσιο ενισχύθηκαν ποιοτικά τα συστήματα λειτουργίας ενώ μεγάλη σημασία δόθηκε στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ποιοτικά και ποσοτικά με νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό. 

Παράλληλα, το 2016 υπήρξε η πλέον σημαντική χρονιά για τη Manifest Services καθώς οι αναπτυξιακές προοπτικές της προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της η εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών Southbridge στην οποία συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (βραχίονας της ΕΤΕπ) και ξένα κεφάλαια η οποία προχώρησε στην επένδυση €3,5 εκ. 

Επίσης, η Manifest Services μέσω της συμμετοχής της στην κοινοπραξία 21stFM Alliance αποτελεί τη μοναδική ελληνική εταιρεία του κλάδου με παρουσία σε σχεδόν 10 χώρες στην Ευρώπη. Έχοντας ως παρακαταθήκη την αναπτυξιακή πορεία του 2016 η Manifest Services στοχεύει για το 2017 την περαιτέρω αύξηση των μεγεθών της στη βάση δύο στρατηγικών πυλώνων: Τις επενδύσεις που αφορούν τις digital υπηρεσίες με την εφαρμογή καινοτόμων νέων τεχνολογιών σε επίπεδο λειτουργίας (E-customer) αλλά και την εστίαση στον κλάδο του τουρισμού. 

Σε αυτό το πλαίσιο η Manifest Services, έχει αναπτύξει και υλοποιεί εξειδικευμένα πακέτα υπηρεσιών προς ξενοδοχειακές μονάδες σε όλη τη χώρα και στοχεύει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε έργα διαχείρισης μεγάλων εθνικών υποδομών όπως τα λιμάνια και τα αεροδρόμια.

Πηγή: PLANT NEWSLETTER

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ