Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Ανακοίνωση Υποβολής Πρότασης Συμμετοχής

Τον ευρωπαϊκό θεσμό στην Ελλάδα φέρνει στην Ελλάδα ο ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ., υπό την αιγίδα του ΣΕΒ

Μετρώντας ήδη μία επιτυχημένη πρώτη διεξαγωγή τους το Μάιο 2005, τα Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον πραγματοποιούνται για δεύτερη φορά στη χώρα μας, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ (συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών). Υπεύθυνος φορέας για τη διοργάνωσή τους είναι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ.) ως ο εθνικός συντονιστής των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών, ο οποίος και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν προτάσεις για τη συμμετοχή τους. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στα Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον στα πλαίσια των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών λήγει στις 10 Δεκεμβρίου 2007.

Σκοπός των Ελληνικών Βραβείων να δοθεί η δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στον Ευρωπαϊκό αυτό θεσμό, αναδεικνύοντας τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες της Ευρώπης. Υπενθυμίζεται ότι τα Ευρωπαϊκά Βραβεία (European Business Awards for the Environment) ξεκίνησαν το 1987 και λαμβάνουν χώρα κάθε 2 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής, μόνο εάν έχουν προταθεί από θεσμοθετημένα βραβεία στη χώρα που εδρεύουν.

Οι τέσσερις κατηγορίες στις οποίες θα διαγωνισθούν οι υποψήφιες επιχειρήσεις είναι:

Α. Βραβείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Management award for Sustainable Development)

Β. Βραβείο Οικολογικού Προϊόντος (Product Award for Sustainable Development)

Γ. Βραβείο Καθαρής Τεχνολογίας (Process Award for Sustainable Development)

Δ. Βραβείο Αειφόρου Κατασκευής (Award for Sustainable Construction)

Τα κριτήρια αξιολόγησης των επιχειρήσεων για τις τρεις πρώτες κατηγορίες έχουν αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, ενώ για την τέταρτη κατηγορία υπεύθυνη είναι η Ομάδα Έργου του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος LIFE Περιβάλλον «Αειφόρος Κατασκευή στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα μέσω της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων» – SUSCON.

Την Επιτροπή αξιολόγησης των Ελληνικών Βραβείων απαρτίζουν εκπρόσωποι των εξής φορέων:

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υπουργείο Ανάπτυξης, Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, Πανελλήνιο Σύλλογο Χημικών Μηχανικών, Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανολόγων ? Ηλεκτρολόγων, ΕΛΟΤ, Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Σύλλογο Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας και μία περιβαλλοντική οργάνωση. Ειδικά για την τέταρτη κατηγορία (αειφόρος κατασκευή), η Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζεται από εκπροσώπους των εξής φορέων: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας & Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., Εκπρόσωποi της Ομάδας Έργου LIFE.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης στο διάστημα Δεκεμβρίου 2007 – Ιανουαρίου 2008. Τον Ιανουάριο 2008 θα ανακοινωθούν οι βραβευθείσες επιχειρήσεις, οι οποίες αυτόματα συμμετέχουν στα Ευρωπαϊκά Βραβεία. Η τελετή απονομής των βραβευμένων Ελληνικών επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2008 στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Συνδέσμου http://awards.paseppe.gr/. Επιπλέον, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Ανδρέα Κουσκούρη (Πρόεδρο ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ.) ή την κ. Αθηνά Μπούρκα (Α’ Αντιπρόεδρο ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ.) στο τηλ.: 2108232703, E-mail: infopaseppe.gr.

 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ