Σημαντική διάκριση για την Coca‑Cola Τρία Έψιλον στα Corporate Affairs Excellence Awards

Η συμβολή δύο μεγάλων εταιρειών στην οικονομία και απασχόληση της χώρας μας και η επικοινωνία της, οδήγησαν σε μία σημαντική διάκριση: η Coca-Cola Τρία Έψιλον και η Coca-Cola στην Ελλάδα τιμήθηκαν με το βραβείο «Εταιρικής Επικοινωνίας» στα Corporate Affairs Excellence Awards της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

H διάκριση αφορά στην προβολή της «αλυσίδας αξίας», της συνεισφοράς που προκύπτει από την τοπική παραγωγή, τη συνεργασία με πάνω από 1.150 Έλληνες παραγωγούς και 4.000 προμηθευτές, καθώς και της διάθεσης των προϊόντων σε περισσότερα από 130.000 τελικά σημεία πώλησης, δημιουργώντας έτσι πολλαπλασιαστικό όφελος και στήριξη στην ανάπτυξη της χώρας.

Συνοπτικά, σύμφωνα με τη μελέτη, η προστιθέμενη αξία της δραστηριότητας των δύο εταιρειών ισοδυναμεί με το 0,5% του ΑΕΠ. Το ποσοστό αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς ότι για κάθε €1 άμεσης προστιθέμενης αξίας, δημιουργούνται €7 στην ελληνική οικονομία, ενώ οι άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας που υποστηρίζονται ανέρχονται σε 21.300, με κάθε άμεση θέση εργασίας να υποστηρίζει άλλες 11 έμμεσες θέσεις στην ελληνική οικονομία.

Η επικοινωνία της «αλυσίδας αξίας» βασίστηκε στην ειδική μελέτη η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό των δύο εταιρειών από την ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία Steward Redqueen και τον ειδικό επιστημονικό της συνεργάτη, καθηγητή Ethan Kapstein. Η «αλυσίδα αξίας» παρουσιάσθηκε από τον καθηγητή Kapstein και υποστηρίχθηκε από ολοκληρωμένη επικοινωνιακή καμπάνια σε έντυπα και ψηφιακά μέσα, αλλά και σε φορείς, συνεργάτες, προμηθευτές, και φυσικά στους εργαζόμενους και συνεργάτες των δύο εταιρειών.

Μάθετε περισσότερα για το κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα της Coca‑Cola Τρία Έψιλον και της Coca‑Cola Hellas εδώ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ