Έρευνα για την Εκπαίδευση στα Education Business Awards

Έρευνα για την Εκπαίδευση στα Education Business Awards

Αντικειμενικό αλλά όχι δίκαιο το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων!

Ναι στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αλλά μόνο εφόσον αυτή δεν συνδέεται με την μισθολογική εξέλιξη ή τις προαγωγές τους!

Για πρώτη φορά απαντούν σε ειδικό ερωτηματολόγιο μόνο οι εκπαιδευτικοί δημοσίων, ιδιωτικών σχολείων και πανεπιστημίων και δίνουν την δική τους εικόνα για τα «καυτά» θέματα που απασχολούν σήμερα την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα 

Οι πανελλαδικές εξετάσεις θεωρούνται μάλλον αντικειμενικές, αλλά όχι δίκαιες, και ως σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα Ιδρύματα της χώρας πρέπει να αλλάξει!

Αυτό πιστεύουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί της χώρας, που για πρώτη φορά καλούνται να κρίνουν το εκπαιδευτικό σύστημα που υπηρετούν σε ένα αναλυτικό ερωτηματολόγιο μεγάλης πανελλαδικής έρευνας που απευθύνεται ειδικά στον κλάδο τους.

Συγκλονιστικό είναι το στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα ότι οι εκπαιδευτικοί σε ένα τεράστιο ποσοστό που φτάνει το 87% δεν νοιώθουν καμία εμπιστοσύνη για το Κράτος, ενώ εκφράζουν τεράστια απογοήτευση για το μέλλον τους και την έξοδο από την οικονομική κρίση. Ένα 78% του δείγματος ακόμη, είναι δυσαρεστημένο με την λειτουργία της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Η μεγάλη αυτή πανελλαδική έρευνα, ξεκίνησε στις 8 Μαρτίου και ολοκληρώθηκε στις 2 Μαΐου του 2017, από την εταιρεία Global Link. Θα παρουσιαστεί  στην Τελετή Απονομής των Education Business Awards 2017 powered by RDC Informatics, την Παρασκευή 5 Μαΐου και ώρα 7.30 μ.μ., στον Πολυχώρο Αθηναΐς (Καστοριάς 36, Βοτανικός, Αθήνα). Θα υπάρχει παράλληλη ζωντανή μετάδοση της τελετής απονομής, μέσω live streaming από το website των βραβείων. 
 
Η απονομή των βραβείων διοργανώνεται φέτος για δεύτερη χρονιά με την συμμετοχή περισσότερων από 200 υποψηφιοτήτων από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα ολόκληρης της χώρας.

Η έρευνα έγινε σε ένα δείγμα περίπου 1.000 εκπαιδευτικών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων πανελλαδικά. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της: 

– Οι εκπαιδευτικοί κρίνουν τις πανελλαδικές εξετάσεις ως αντικειμενικές σε ένα ποσοστό 64% του δείγματος (ένα 36% θεωρεί ότι δεν είναι ούτε αντικειμενικές), αλλά όχι δίκαιες. Ένα μεγάλο ποσοστό που φτάνει το 60% των εκπαιδευτικών της χώρας απαντούν ότι οι εξετάσεις αυτές δεν είναι δίκαιες (ένα 40% εδώ στον αντίποδα των παραπάνω, τις κρίνει δίκαιες).
 
– Η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια πρέπει να αλλάξει (82%). Οι απόψεις τους μοιράζονται μεταξύ επιλογής από τα ίδια τα πανεπιστήμια (54%)και συνεργασίας κράτους και πανεπιστημίων (41%). 
 
– Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος πιστεύει ότι πρέπει να εφαρμοστεί πρόγραμμα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών (76%). Μόνο οι μισοί όμως θέλουν αυτή να συνδεθεί με προαγωγή και μισθολογική εξέλιξη (45%). 
 
– Στην αξιολόγηση «πιστεύει» περισσότερο η τριτοβάθμια (80%) και η ιδιωτική εκπαίδευση (80%). 
 
– Τα κύρια προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης σήμερα κατά τους εκπαιδευτικούς της είναι: Σοβαρά προβλήματα υποδομών: (92%), Ελλιπής οργάνωση τάξεων: (80%), Χάσιμο διδακτικών ωρών: (78%). Εδώ επισημαίνεται και η ανάγκη μείωσης της διδακτέας και εξεταστέας ύλης στα σχολεία, καθώς πολλά κεφάλια της δεν διδάσκονται ποτέ στα παιδιά.
 
– Τα προγράμματα καινοτομίας και αριστείας στα σχολεία κατά ένα 73% του δείγματος έχουν αποτέλεσμα και είναι απαραίτητα, αν και ένα 34% δηλώνει ότι τα συμπεράσματα τους δεν αξιοποιούνται ποτέ!
 
– Η κύρια αξία της μόρφωσης είναι η δημιουργία ώριμων και υπεύθυνων πολιτών για ένα 51% του δείγματος. 
 
– Τα σημαντικότερα αγαθά για την κοινωνία είναι: Παιδεία (85%), Δημοκρατία (71%), Ειρήνη (68%)
 
– Τα κυριότερα προβλήματα των νέων σήμερα κατά τους εκπαιδευτικούς είναι:  Ανεργία (41%), Έλλειψη στόχων (23%), Παιδεία (11%). 
 
– Οι κυβερνήσεις ασχολούνται λίγο (66%) ή καθόλου (32%) με τα προβλήματά των νέων και της εκπαίδευσης
 
– Υπάρχει παντελής έλλειψη εμπιστοσύνης στο Κράτος (87%) και σε μικρότερο βαθμό στη δικαιοσύνη (53%). Η μεγάλη πλειοψηφία του δείγματος, και κυρίως όσοι υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις στο χώρο της εκπαίδευσης (88%) ή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (88%), θεωρούν ότι η Ελλάδα πάει σε λάθος κατεύθυνση [78%]…
 
– Καταγράφεται μεγάλη δυσαρέσκεια (78%) με τη λειτουργία της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. 
 
– Υπάρχει μεγάλη απαισιοδοξία για την έξοδο από την κρίση (76%). Κρίνεται ότι για την οικονομική ανάπτυξη απαιτούνται κυρίως: Η επιστροφή της χώρας στην παραγωγή, Η αύξηση των κοιτίδων καινοτομίας και έρευνας, Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 
– Ωστόσο, παρά την απαισιοδοξία και δυσαρέσκεια, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της χώρας θέλει να παραμείνει και να εργαστεί στην Ελλάδα (77%).

Αναλυτικές πληροφορίες για τα Education Business Awards 2017 powered by RDC Informatics θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.educationbusinessawards.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ