Ένας από τους άξονες των υπηρεσιών που προσφέρει η Ένωση Μαζί για το Παιδί αποτυπώνεται στο νέο video

Ένας από τους άξονες των υπηρεσιών που προσφέρει η Ένωση Μαζί για το Παιδί αποτυπώνεται στο νέο μας video. 

Οι λέξεις προσφορά, φροντίδα, υπευθυνότητα, αγάπη, αφοσίωση, σεβασμός, αξιοπρέπεια, χαρακτηρίζουν το έργο και τις δράσεις του Μαζί για το Παιδί και των σωματείων-μελών του. 

Ευχαριστούμε θερμά τον ταλαντούχο σκηνοθέτη Αντώνη Κιούκα για τη δημιουργία του και την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών για την παραχώρηση μέρους του οπτικού υλικού. 

Μαζί για το Παιδί


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ