Ξεκίνησε η Έρευνα Ανάλυσης Ουσιαστικότητας από τη Global Sustain!

Η Global Sustain με την υποστήριξη του μέλους της Global Link διεξάγει αυτή την περίοδο ποσοτική έρευνα που αφορά στην ανάλυση των θεμάτων ουσιαστικότητάς της (Materiality Analysis).

Τα σχετικά θέματα θα αναδειχθούν με βάση τη σημαντικότητα τους στους Stakeholders και το βαθμό επίδρασής τους στην υλοποίηση της στρατηγικής των δεσμεύσεων της εταιρείας στο πλαίσιο της Βιωσιμότητας.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας και για την παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης, πάντα με γνώμονα την εξασφάλιση της ικανοποίησης των ποικίλων αναγκών του δικτύου της.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αποκτούν αυτόματα το δικαίωμα της συμμετοχής σε κλήρωση με δώρο μία συμμετοχή στο ετήσιο Athens Sustainability Forum 2017 που διοργανώνει η Global Sustain την Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017.

Το ερωτηματολόγιο αποστέλλεται στους stakeholders από την εταιρεία Global Link, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας θα συμπεριληφθούν στον επόμενο Ενιαίο Απολογισμό της Global Sustain.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ