Το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» παρέχει κατ’ οίκον βοήθεια σε άτομα με νοητική στέρηση, διαταραχές αυτιστικού φάσματος και συνδρόμου Down

Στο πλαίσιο της Απόφασης υπ’ αριθμ. 222/2016 της Περιφέρειας Αττικής για την Παιδική Προστασία, το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» υλοποιεί την πρόταση:

«ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ με ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ,  ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN, ΗΛΙΚΙΑΣ 3 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ».

Αναλυτικότερα, το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» δίνει την δυνατότητα να προστατέψει και να στηρίξει οικογένειες που παρουσιάζουν αδυναμία αντιμετώπισης της φροντίδας των παιδιών λόγω ένδειας, παραβατικότητας και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η πρότασή μας για την ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης-θεραπευτικής παρέμβασης κατ’ οίκον και στην κοινότητα ατόμων με Νοητική Υστέρηση, Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και Συνδρόμου Down.

Συγκεκριμένα λειτουργεί κατ οίκον  πρώιμη παρέμβαση  σε παιδιά ηλικίας 3 – 6 ετών  και θεραπευτική  παρέμβαση σε άτομα ηλικίας 6 – 12 ετών.

Η πρώιμη παρέμβαση αφορά σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά νηπιακής ηλικίας, το οποίο δίνει έμφαση στο να εκπαιδευτούν  οι γονείς να διευκολύνουν την ανάπτυξη των παιδιών τους με νέες δραστηριότητες, έχοντας πρώτα κατανοήσει τις ιδιαιτερότητές τους. Πολύ απλά, ο στόχος κάθε ολοκληρωμένης αγωγής πρώιμης παρέμβασης -που για κάθε παιδί πρέπει να είναι εξατομικευμένη- είναι η κατάκτηση της αυτονομίας και της λειτουργικότητας μέσα στο περιβάλλον κι όχι μόνο η διόρθωση των σωματικών δυσλειτουργιών.

Οι γονείς είναι παρόντες, παίρνουν κατευθύνσεις και οδηγίες από τους ειδικούς, στην πραγματικότητα, «εκπαιδεύονται».

Όσον αφορά τις ηλικίες 6 ετών και άνω η παρέμβαση θα πραγματοποιείται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του κάθε ωφελούμενου.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Στα πλαίσια της  παρούσας πρότασης το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α «Ορίζοντες» έχει ως στόχο την ανάπτυξη υπηρεσίας κατ’ οίκον φροντίδας παιδιών μέσω της επέκτασης στο σπίτι και στην κοινότητα των υπηρεσιών του σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων Ηλιούπολης, Αγίου Δημητρίου,  Καλλιθέας, Ν. Σμύρνης, Π. Φαλήρου και Αλίμου.

Η συνεργασία αυτή προϋποθέτει  τη δημιουργία κλιμακίων προσωπικού για κατ οίκον επισκέψεις στις  ομάδες στόχου. Οι συνεργαζόμενοι Δήμοι με τις αντίστοιχες κοινωνικές υπηρεσίες αρχικά θα βοηθήσουν στην προβολή και γνωστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους δημότες τους και δευτερευόντως  θα παραπέμπουν περιστατικά  τα οποία χρήζουν παρέμβασης.

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός

Η λειτουργία της δράσης αυτής θα γίνεται σε κλιμάκια, με ώρες λειτουργίας 11:00 π.μ έως 6:00 μ.μ. και αριθμός των προς εξέταση-υποστήριξη  επισκέψεων θα ανέρχεται περίπου σε 11 εβδομαδιαίως.

Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των περιστατικών θα εξαρτηθεί: α) από τις ανάγκες και  τη χρονική περίοδο  κατάκτησης των στόχων του εκάστοτε  ωφελούμενου ατόμου και β) από τις σχετικές παραπομπές.

Η επίτευξη των στόχων του προγράμματος έχει σαν αποτέλεσμα την παραμονή των ωφελουμένων ατόμων, που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, στο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον τους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η σύνθεση του προσωπικού που απαρτίζει την Διεπιστημονική  Ομάδα Παρέμβασης θα διαμορφώνεται ανά περίπτωση από 6 άτομα και θα περιλαμβάνει:
  • 1 Παιδοψυχίατρο, εξωτερικό συνεργάτη του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α «Ορίζοντες»
  • 1 Ψυχολόγο
  • 1 Κοινωνικό Λειτουργό- Συντονιστή του Προγράμματος
  • 1 Εργοθεραπευτή
  • 1 Λογοθεραπευτή

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ