Συμμετοχή του ΚΕΕΠΕΑ Ορίζοντες στο Διεθνές Συμπόσιο Καλών Εκπαιδευτικών Πολιτικών για άτομα με Νοητική Υστέρηση

Εκπρόσωποι του Κέντρου μας συμμετείχαν στο «International Symposium for the promotion of innovative educational practices for people with intellectual Disabilities using the Easy-To-Read method in online environments» στο Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Ηρακλείου, την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2017. Το συμπόσιο διεξήχθη στο πλαίσιο του Erasmus + έργου “PUZZLE-Developing easy to read formats for people with intellectual disabilities”.

Εκεί παρουσίασαν το καινοτόμο υλικό εξατομικευμένης παρέμβασης στην Κυκλοφοριακή Αγωγή μέσω της μεθόδου Easy to read-Easy to understand το οποίο παρήγαγαν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής χρονιάς.

Στην ελληνική πραγματικότητα υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο έλλειμμα στις ευκαιρίες που δίνονται σε άτομα με νοητική υστέρηση στο πεδίο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνική ζωή γενικότερα. Αίτια αυτού το φαινομένου είναι τόσο η έλλειψη καταρτισμένων επαγγελματιών στην επεξεργασία κειμένων σε μορφές που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στις γλωσσικές δεξιότητες των ατόμων αυτών, όσο και η περιορισμένη χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας) στην ειδική εκπαίδευση.

Η μέθοδος Easy to read-Easy to understand αφορά στην λειτουργική παρουσίαση των κειμένων ώστε να είναι προσβάσιμα  και κατανοητά σε επίπεδο γλώσσας, περιεχομένου και οπτικοποιημένου υλικού. Έτσι επιτυγχάνεται η βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των πληροφοριών που παρέχονται σε άτομα με νοητική αναπηρία, ενεργοποιώντας και εμπλέκοντας δημιουργικά τα ίδια τα άτομα στα οποία απευθύνεται.

Τα κείμενα σε μορφή Easy to Read-Easy to Understand έχει αποδειχτεί ότι βοηθούν όχι μόνο ανθρώπους με νοητική υστέρηση αλλά και γενικότερα πολίτες με χαμηλή αναγνωστική ικανότητα, όπως ηλικιωμένους, μετανάστες, άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Το εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου μας είχε τη χαρά να συμμετάσχει στο πρώτο Διεθνές Συμπόσιο που έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης  και να παρουσιάσει το υλικό που εκπόνησε αναφορικά με ένα project Κυκλοφοριακής Αγωγής σε μορφή Easy to Read. Εκεί παρουσιάστηκε το αρχικό εγχειρίδιο Κυκλοφοριακής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας και αναλύθηκε η λειτουργική και εξατομικευμένη μεταγραφή του ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες και της δυνατότητες μιας εκπαιδευόμενης του Κέντρου.  Η  ίδια η εκπαιδευόμενη περιέγραψε τα στάδια τα οποία ακολούθησαν μαζί με την εκπαιδεύτριά της για τη συγγραφή του Εγχειριδίου και παρουσίασε πόσο τη βοήθησε τελικά στην κατανόηση των κανόνων Κυκλοφοριακής Αγωγής και στην αυτόνομη και ασφαλή μετακίνησή της.

Σκοπός μας είναι να πολλαπλασιαστούν τα  προσβάσιμα κείμενα ώστε να γίνει πράξη η ισότιμη παροχή ευκαιριών για γνώση, εκπαίδευση και συμμετοχή στα κοινά. Όλοι έχουμε δικαίωμα στην πρόσβαση στην πληροφορία και στη γνώση και στο ΚΕΕΠΕΑ «Ορίζοντες» το κάνουμε έργο!

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ