ΕΥ-ΣΒΒΕ: Η σωστή ενημέρωση «κλειδί» για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους νέους κανονισμούς και τις φορολογικές εξελίξεις

Ανταποκρινόμενοι στις αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων, η ΕΥ Ελλάδος και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), διοργάνωσαν την εκδήλωση «Νέα Κανονιστικά Πλαίσια και Κίνδυνοι – Φορολογική Επικαιρότητα» την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τους νέους κανονισμούς και τη φορολογία.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, τονίζοντας πως όλα τα θέματα που αναλύονται στην εκδήλωση είναι μεγάλης σημασίας για τις επιχειρήσεις, ενώ σημείωσε πως «ο ΣΒΒΕ προσπαθεί να αναδείξει τα οφέλη των νέων κανονισμών και να συνδράμει τις εταιρείες στην εφαρμογή τους». 

Κρίσιμη η ενημέρωση όλου του προσωπικού μιας επιχείρησης για την εφαρμογή του Eυρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

Στις απαιτήσεις, αλλά και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation- GDPR) επικεντρώθηκε η πρώτη ενότητα, με την κα Γιούλη Τραγουλιά, Δικηγόρο, Δικηγορική Εταιρεία Νικόλας Κανελλόπουλος – Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες, να σημειώνει πως «είναι ένας Κανονισμός που θα έρθει στις ζωές μας σε έξι μήνες, μετά από πολυετείς διαπραγματεύσεις και 4.000 τροπολογίες, για να επηρεάσει το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και όχι μόνο». Η κα Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, παρουσιάζοντας τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού, τόνισε: «Πρέπει οι επιχειρήσεις να μάθουν πρώτα τι πληροφορίες έχουν στα χέρια τους και να ενημερωθούν για το νόμο για να μπορέσουν να συμμορφωθούν». 

«Θεωρούμε κρίσιμη την παρουσία ενός τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα αποδομήσει όλους τους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, με στόχευση στη σώρευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και θα βοηθήσει στην εφαρμογή του Κανονισμού και τη συμμόρφωση της εταιρείας μέχρι το Μάιο», δήλωσε ο κ. Ειρηνικός Πλατής, Δικηγόρος της Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος, Director Υπηρεσιών Ασφαλείας Κυβερνοχώρου, Προστασίας Δεδομένων και Ιδιωτικότητας της ΕΥ Ελλάδος, ο οποίος υπογράμμισε: «Οι παράγοντες για την επιτυχή εφαρμογή του Κανονισμού σε κάθε επιχείρηση/όμιλο συνοψίζονται στην εξασφάλιση υποστήριξης σε ανώτατο επίπεδο, στον εντοπισμό των πεδίων προς βελτίωση και στη δημιουργία των απαραίτητων συνεργιών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων τομέων».

Η σημασία και οι διαδικασίες του εξωδικαστικού συμβιβασμού

Στη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες κατά την υπαγωγή τους, επικεντρώθηκε η δεύτερη ενότητα της εκδήλωσης, με τον κ. Νικόλα Κανελλόπουλο, Δικηγόρο-Διαμεσολαβητή, Γενικό Γραμματέα Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ., να αναφέρει: «Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός είναι μία μεγάλη ευκαιρία, ίσως η τελευταία, για τις επιχειρήσεις. Είναι, όμως, ακόμα πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για επιτυχία ή αποτυχία του». Η κα Αρετή Σισμανίδου, στέλεχος του Νομικού Τμήματος της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, παρουσίασε τη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, σημειώνοντας: «Θεωρούμε ότι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός είναι μία σημαντική ρύθμιση. Είναι η τελευταία ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να κριθούν βιώσιμες και να επιβιώσουν». 

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε η κα Αθηνά Σιαφαρίκα, Δικηγόρος της Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, παρουσιάζοντας τη δική της εμπειρία από τη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, αλλά και τις δυσκολίες που έχει μέχρι στιγμής αντιμετωπίσει. «Πρόκειται για ένα σημαντικό ‘εργαλείο’ ως προς την επίλυση του προβλήματος της ιδιωτικής υπερχρέωσης στη χώρα μας. Εντούτοις, παραμένει μία χρονοβόρα διαδικασία με σημαντικό κόστος, καθώς συχνά απαιτείται η συνδρομή εξειδικευμένων συμβούλων. Ελπίζω ότι οι σημερινές μας προτάσεις θα συμβάλουν στη βελτίωση και επιτυχία του εξωδικαστικού μηχανισμού, προς όφελος των βιώσιμων ελληνικών επιχειρήσεων», τόνισε κλείνοντας την παρουσίασή της.

Εξελίξεις στα φορολογικά θέματα εταιρειών και φυσικών προσώπων

Την εκδήλωση έκλεισαν ο κ. Στέφανος Μήτσιος, Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος, και η κα Κωνσταντίνα Γαλλή, Director, Φορολογικές Υπηρεσίες της EY Ελλάδος, παρουσιάζοντας τις πιο σημαντικές εξελίξεις σε φορολογικά θέματα. «Το φορολογικό τοπίο συνεχίζει να μεταβάλλεται. Από μια πληθώρα ζητημάτων, επιλέξαμε συγκεκριμένα θέματα με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων, αλλά και το γεγονός ότι, ως ΕΥ, θέλουμε να προάγουμε το διάλογο και να ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις σε θέματα τα οποία διαβλέπουμε πως μπορεί να προκύψουν», υπογράμμισε ο κ. Μήτσιος. Εστιάζοντας στη φοροαποφυγή, αλλά και στη διαδικασία των φορολογικών ελέγχων, η κα Γαλλή τόνισε: «Έχει διαμορφωθεί ένα αυστηρό πλαίσιο σε ότι αφορά στις διαδικασίες του ελέγχου, αλλά και στα μέτρα διασφάλισης και είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου. Παράλληλα, οι φορολογικές αρχές έχουν πλέον στη διάθεσή τους εργαλεία, όπως οι διατάξεις κατά της φοροαποφυγής και η ανταλλαγή πληροφοριών που ακόμη δεν έχουμε δει πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη». 

Παράλληλα, ο κ. Μήτσιος και η κα Γαλλή, ανέλυσαν το ζήτημα της παραγραφής, αλλά και τις πρόσφατες εξελίξεις στη φορολογία εταιρειών, μεταξύ άλλων στην έκπτωση δαπανών, στην επιστροφή φόρου μερισμάτων, και στους μετασχηματισμούς εταιρειών, αλλά και στη φορολογία φυσικών προσώπων, όπως στη φορολογική κατοικία και την προσαύξηση περιουσίας, ενώ έκλεισαν με τις διεθνείς εξελίξεις σε ΦΠΑ και δράσεις BEPS. «Όπως εύστοχα έχει ήδη ειπωθεί, η πληρωμή φορών είναι το τίμημα για να ζούμε σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις φορολογικές εξελίξεις τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, και να προσαρμόζονται σε αυτές, προκειμένου να μη βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων», κατέληξε ο κ. Μήτσιος.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ