Επαναπιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Πίστης με ISO 9001:2015

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τον απαιτούμενο έλεγχο για την επαναπιστοποίησή της με το ISO 9001:2015, στο πλαίσιο της ετήσιας επιθεώρησης από τον αναγνωρισμένο φορέα TUV NORD.

Η πιστοποίηση με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015, αφορά στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει η Εταιρία στον τομέα του σχεδιασμού και της παροχής των ασφαλιστικών υπηρεσιών της και είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τη φιλοσοφία της, η οποία επικεντρώνεται στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών της.

Υπενθυμίζεται ότι παρά την τριετή χρονική περίοδο που είχε στη διάθεσή της η Εταιρία, για μετάβαση από το ISO 9001:2008 στο ISO 9001:2015, είχε ήδη ελεγχθεί από το 2016 με βάση τα νέα, αυστηρότερα κριτήρια του συστήματος ISO 9001:2015, με στόχο την άμεση μετάβασή της στο νέο πρότυπο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., είναι η μοναδική Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία που κατέχει από το 2002 πιστοποίηση ISO για το σύνολο των υπηρεσιών της.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ