Πραγματοποιήθηκε το 1ο Global Sustain Stakeholder Panel

Νέες υπηρεσίες της Global Sustain με στόχο τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο Global Sustain Stakeholder Panel την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στο NJV Athens Plaza Hotel.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των ετήσιων Απολογισμών Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης των εταιρειών Global Sustain και Ελληνικός Χρυσός, σε ένα κοινό ενδιαφερόμενων μερών, με σκοπό την ανατροφοδότηση σχετικά με τις επιδόσεις των εταιρειών, τον εντοπισμό θεμάτων βελτίωσής τους και τη συζήτηση καινοτόμων ιδεών.
Στο panel συμμετείχαν stakeholders από εταιρείες, δημόσιους φορείς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς καθώς και μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
Τα επόμενα Global Sustain Stakeholder Panels για το έτος 2018, θα πραγματοποιηθούν στα τέλη Απριλίου και Νοεμβρίου αντίστοιχα.
Η Global Sustain αναγνωρίζοντας την ουσιαστική ανάγκη κάθε εταιρείας να έχει μια πιο άμεση επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη της, δημιούργησε μια σειρά νέων υπηρεσιών, με στόχο την αναγνώριση και την εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών στην εξέλιξη και διαμόρφωση της στρατηγικής αειφορίας της κάθε εταιρείας. 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Χριστίνα Χαλκιά, Events & Outreach Coordinator, στο e-mail events@globalsustain.org.
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ