Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου παρουσιάζει τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016

Η Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Αγ. Δημητρίου έλαβε τη συμβουλευτική καθοδήγηση & υποστήριξη της Εταιρείας Global Sustain


Μήνυμα Δημάρχου

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τον πρώτο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Αγ. Δημητρίου, μια προσπάθεια που αποσκοπεί στη διαφανή και ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τις επιδόσεις του Δήμου σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο.

Το 2016 υπήρξε το εναρκτήριο έτος για την θέσπιση στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης για το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Η αρχή έγινε με την υιοθέτηση των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, βάσει των οποίων δεσμευόμαστε να λειτουργούμε κατά της διαφθοράς, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία και το περιβάλλον.

Στη συνέχεια απευθυνθήκαμε σε όλους εσάς, ώστε να διαπιστώσουμε από κοινού τα ουσιαστικά θέματα που χρήζουν προτεραιότητας, ακολουθώντας τις παραμέτρους των κατευθυντήριων οδηγιών του GRI (Global Reporting Initiative) και παραμένοντας πιστοί στις αρχές της αντικειμενικότητας και συμμετοχικότητας. Η ανάδειξη των ουσιαστικών θεμάτων οδήγησε στην χάραξη των πέντε πυλώνων της στρατηγικής μας για την βιώσιμη ανάπτυξη. Η διακυβέρνηση και η οικονομική βιωσιμότητα, το περιβάλλον, η κοινωνία, οι βιώσιμες υποδομές και οι εργαζόμενοι αποτελούν το πλαίσιο δραστηριοποίησης, καταγραφής επιδόσεων και αναφοράς των πεπραγμένων σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Αγ. Δημητρίου.

Οι δράσεις για την ορθή διακυβέρνηση και την οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου Αγ. Δημητρίου περιλαμβάνουν την ανεύρεση πρόσθετων πόρων, τη διασφάλιση των τοπικών εσόδων, την περικοπή αλόγιστων δαπανών, την εναρμόνιση στα σύγχρονα πρότυπα ελεγκτικών διαδικασιών και την υιοθέτηση καινοτόμων εφαρμογών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η μέριμνα για το περιβάλλον συντελείται μέσω της παρακολούθησης και της διαχείρισης των καταναλώσεων ενέργειας στα δημοτικά κτήρια και οχήματα, του ολοκληρωμένου προγράμματος προώθησης της ανακύκλωσης, της αξιοποίησης των προγραμμάτων ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων, της συνεχούς συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων, της οργάνωσης και υλοποίησης ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων και της συμμετοχής σε δράσεις (Let’s Do it Greece, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα κινητικότητας κ.λπ.) ευαισθητοποιώντας και ενημερώνοντας όλες τις ομάδες πολιτών.

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου υλοποιεί κοινωνικές πολιτικές με έμφαση στην απρόσκοπτη πρόσβαση των ΑΜΕΑ στις δημοτικές εγκαταστάσεις και τους κοινόχρηστους χώρους, τη συνεχή ανάπτυξη και επιμόρφωση των πολιτών και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη προς τους ασθενέστερους.

Μια πόλη για να καταστεί βιώσιμη θα πρέπει να παρέχει και ανάλογες υποδομές. Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν και οι δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά το έτος αναφοράς. Πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη συντήρηση του οδικού δικτύου, βελτιστοποίηση της σήμανσης, έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή του ΚΟΚ, καθώς και επισκευές και αισθητικές αναβαθμίσεις σχολείων και νηπιαγωγείων.

Οι άνθρωποι μας, είναι οι εργαζόμενοι του Δήμου και από κοινού μοιραζόμαστε το όραμα μας για μια βιώσιμη πόλη. Η εκπαίδευση και η συνεχής εξέλιξη των εργαζομένων είναι πολύ σημαντικές για την επίτευξη των στόχων μας και ως εκ τούτου δίνεται ιδιαίτερη σημασία σε αυτές. Υποστηρίζεται και ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους όχι μόνο σε εκπαιδευτικές δράσεις, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, αλλά και η παρακολούθηση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, η εκπόνηση διδακτορικών, με την παροχή πρόσθετων διευκολύνσεων.

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ο δρόμος που έχουμε επιλέξει να πορευτούμε, αδιάκοπα προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων μας και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου διαβίωσης στον Δήμο Αγ. Δημητρίου.

Η Δήμαρχος
Μαρία Ανδρούτσου


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ