Boussias Conferences: Energy Efficiency Conference 2018

Προκλήσεις & Ευκαιρίες Υπό το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο

Η παγκόσμια τάση της μετάβασης σε καθαρότερες τεχνολογίες και καθαρή ενέργεια καθιστούν επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης ολοκληρωμένης ενεργειακής πολιτικής και στρατηγικής από τα στελέχη των επιχειρήσεων. Νέα και καινοτόμα μέτρα που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση αναπτύσσονται, με δομικό στοιχείο τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση του στόχου που αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας σε 30% μέχρι το 2030. Η ενθάρρυνση χρήσης ICT και κτιριακών αυτοματισμών, η ενίσχυση των διατάξεων που αφορούν στις εθνικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτιρίων και η υποστήριξη χρηματοδοτήσεων και Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης είναι, μεταξύ άλλων, στοιχεία που δηλώνουν πως η ενεργειακή εξοικονόμηση αποτελεί προτεραιότητα.

Στη χώρα μας νέα μέτρα θεσμοθετήθηκαν, όπως τα καθεστώτα επιβολής μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη λιανική εμπορία ενέργειας κατά 1,5% ετησίως έως το 2030 και οι υποχρεωτικοί ενεργειακοί έλεγχοι σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις, που πέραν των προκλήσεων που επιφυλάσσουν, υπόσχονται και σημαντικές ευκαιρίες. Ευκαιρίες που προχωράνε -πέρα από την κάλυψη μιας απλής νομοθετικής απαίτησης- σε ολιστικές δράσεις, στρατηγικές και πολιτικές ανάπτυξης ολοκληρωμένης ενεργειακής διαχείρισης, που προϋποθέτουν το χτίσιμο αξιόπιστων μοντέλων πρόβλεψης και συνεχούς παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης και οργανωτικών ή/και τεχνικών παρεμβάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, το Plant της Boussias Communications διοργανώνει για 6η συνεχή χρονιά το καθιερωμένο πλέον Energy Efficiency Conference, με στόχο να αναλύσει τα οφέλη που προκύπτουν για τη βιομηχανία, τις μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις, τα ξενοδοχεία, τον κλάδο των μεταφορών και των υποδομών υπό το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018 στο Αμφιθέατρο OTEAcademy.

Θεματολογία συνεδρίου

Το συνέδριο θα αναδείξει όλες τις συνιστώσες που προάγουν την ορθολογική ενεργειακή διαχείριση και την ενεργειακή αποδοτικότητα, συντελώντας στη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας, την αύξηση της αποδοτικότητας, τη μείωση κόστους παραγωγής & λειτουργίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τον περιορισμό της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Επιμέρους θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής :
 • Αειφορικός βιομηχανικός σχεδιασμός (συμπαραγωγή, ανάκτηση θερμότητας, αντλίες θερμότητας κ.ά.)
 • Smart grids και αειφορικός κτιριακός σχεδιασμός (θερμομόνωση, θέρμανση, ψύξη, φωτισμός, αυτοματισμοί, βιοκλιματικός σχεδιασμός)
 • Τεχνολογικές καινοτομίες
 • Χρήση καθαρών & εναλλακτικών πηγών ενέργειας
 • Πράσινες μεταφορές
 • Ενεργειακή διαχείριση, συστήματα & λογισμικά
 • Βιομηχανική & κτιριακή συντήρηση
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις
Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο θα αποτελέσει το σημείο συνάντησης υψηλόβαθμων στελεχών που φέρουν την ευθύνη του ενεργειακού σχεδιασμού & της διαχείρισης σε βιομηχανία, δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, ξενοδοχεία, μεταφορές και υποδομές, όπως:
 • Τεχνικούς Διευθυντές και Διευθυντές Παραγωγής
 • Υπεύθυνους Ενεργειακής Διαχείρισης
 • Στελέχη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης
 • Στελέχη Διαχείρισης Εγκαταστάσεων
 • Στελέχη Διεύθυνσης Λειτουργίας
Παράλληλα, θα συγκεντρώσει Διευθύνοντες Συμβούλους, μηχανικούς, συμβούλους και εμπειρογνώμονες, αλλά και επιχειρηματίες και στελέχη εταιρειών παροχής υπηρεσιών, τεχνολογιών & λύσεων ενεργειακής διαχείρισης.

Γιατί να συμμετέχετε

Το Energy Efficiency Conference αποτελεί ιδανική πλατφόρμα ενημέρωσης και διαδικτύωσης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του χώρου της ενεργειακής διαχείρισης, είτε αποτελούν εφαρμογείς και χρήστες, είτε προμηθευτές λύσεων, εξοπλισμών και υπηρεσιών.

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο θα έχουν την ευκαιρία:
 • Να ενισχύσουν την τεχνογνωσία τους σε μία δυναμική B2B συνάντηση του χώρου της διαχείρισης & εξοικονόμησης ενέργειας
 • Να ενημερωθούν για το πώς θα δημιουργήσουν τον δικό τους χάρτη πορείας για να επιτύχουν τους ενεργειακούς στόχους τους
 • Να παραμείνουν στην επικαιρότητα των εξελίξεων και να επιλύσουν προβλήματα με ειδήμονες του χώρου
 • Να οικοδομήσουν τις απαραίτητες συνεργασίες και συνέργειες προς όφελος όλων.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ