Η Manifest ανέλαβε την διαχείριση των εγκαταστάσεών της Grivalia

Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη και ανάμεσα στις 20 πιο ισχυρές εταιρείες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Η επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας, στοχεύει στην αύξηση των εσόδων και την συνεχή βελτίωση των αποτελεσμάτων της, με στόχο τη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους της. Οδηγός για την επίτευξη των στόχων της, δεν είναι παρά οι μοναδικές αξίες που διέπουν την Εταιρεία, όπως διαφάνεια, καινοτομία, επαγγελματισμός, υπεροχή.

Η Grivalia, γνωρίζοντας τα οφέλη του να έχει έναν πάροχο για όλες τις κτιριακές ανάγκες, ανέθεσε πρόσφατα στη Manifest, μέσα από την υπηρεσία Total Facility Management, την καθολική διαχείριση  των εγκαταστάσεών της επί της Αγίου Κων/νου στο Μαρούσι. Aναλυτικά, πρόκειται για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, απεντομώσεων, πρασίνου, φύλαξης, τεχνικής συντήρησης και έκδοσης κοινοχρήστων.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ