Η Τράπεζα Πειραιώς μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ο μεγαλύτερος τραπεζικός οργανισμός στην Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς 30% σε δάνεια και καταθέσεις. Απασχολεί το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων στον κλάδο στην Ελλάδα και διαθέτει το εκτενέστερο δίκτυο καταστημάτων.

Με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα, και παρά το δυσμενές περιβάλλον, οι νέες χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας ανήλθαν σε €2,7δις το 2017. Στόχος της είναι να αυξήσει τις νέες χρηματοδοτήσεις σε €3,1δις το 2018, έχοντας ως γνώμονα την ενίσχυση επιχειρήσεων με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και υγιές επιχειρηματικό σχέδιο.

«Είμαστε υπερήφανοι που θα γίνουμε η πρώτη ελληνική εταιρεία μέλος του GFCC» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου. «Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή μας αυτή θα ενισχύσει το ρόλο μας, στο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, θέτοντας την ανταγωνιστικότητα στην κορυφή της επιχειρηματικής μας ατζέντας, τόσο για τους πελάτες μας όσο και για την Τράπεζα ως οργανισμό. Δεδομένης της θέσης μας ως της μεγαλύτερης Τράπεζας στην Ελλάδα, πιστεύουμε ότι οι προσπάθειές μας με τη συνδρομή του GFCC, θα δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες που θα οδηγήσουν σε δημιουργικές παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο. Επιπλέον, θα αναδείξουν νέες ιδέες και δρόμους σε σχέση με την εξέλιξη της τραπεζικής στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης».

«Ο τραπεζικός κλάδος έχει βαρύνουσα συμβολή στο να υποστηρίζει επενδύσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, οι οποίες είναι απαραίτητες για να οδηγήσουν προς τις καινοτομίες της επόμενης γενιάς, και την ανάπτυξη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας» δήλωσε η κα Deborah Wince-Smith, πρόεδρος του GFCC. «Προσβλέπουμε σε μια στενή συνεργασία και μια εποικοδομητική ανταλλαγή ιδεών με ένα κορυφαίο τραπεζικό ίδρυμα».

Το GFCC έχει παρουσία σε 35 χώρες και μαζί με τα μέλη του προωθεί την εφαρμογή στρατηγικών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας που θα ανοίξουν το δρόμο στην καινοτομία, την παραγωγικότητα και εντέλει την αύξηση της ευημερίας.

«Η συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στο GFCC είναι ορόσημο για την Ελλάδα» δήλωσε η κα Deborah Wince-Smith, πρόεδρος του GFCC. «Μέσα από τη συνεργασία μας, θα εξερευνήσουμε τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις γύρω από την τραπεζική, τις νέες τάσεις στον τρόπο που συναλλάσσονται οι πελάτες με τις τράπεζες, τις καινοτομίες και κατ’ επέκταση τη συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη».  

Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, συμμετέχει ως Διακεκριμένο Μέλος (Distinguished Fellow) στο GFCC από το 2016.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας (GFCC) είναι ένα δίκτυο ηγετών και οργανισμών που έχουν δεσμευθεί στην προώθηση ανταγωνιστικών στρατηγικών που θα προωθήσουν την καινοτομία, παραγωγικότητα και ευμάρεια. Ιδρύθηκε το 2010 και έχει παρουσία σε 35 χώρες σε 6 ηπείρους. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της καινοτομίας και της τεχνολογίας για την ανταγωνιστικότητα και τη βαρύτητα της συνεργασίας ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, το GFCC παρέχει ευκαιρίες σε κυβερνητικές υπηρεσίες, ιδιωτικούς οργανισμούς, εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα να γίνουν μέλη. Μέσα από τη συνεχή και σε βάθος αναζήτηση και έρευνα, εκπαίδευση και χρησιμοποίηση αναλυτικών εργαλείων, το GFCC υποστηρίζει την ανταλλαγή των καλύτερων εκείνων πρακτικών μεταξύ των μελών του και υποστηρίζει στρατηγικές, πολιτικές και πρωτοβουλίες που υποβοηθούν την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το GFCC: www.thegfcc.org & info@thegfcc.org

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ