Ηλεκτρονική κάρτα βιβλιαρίου υγείας για τα παιδιά της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»

O οργανισμός Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», στο πλαίσιο δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης της και σε συνεργασία με την εταιρεία Apollo HealthAngels προχώρησε στη δημιουργία της πρωτοποριακής ηλεκτρονικής κάρτας βιβλιαρίου υγείας που προσφέρεται εντελώς δωρεάν στα παιδιά που εξυπηρετούνται στα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα και το Κέντρο Πρώιμης Παρέμβασης της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ». 

Οι γονείς με την αποδοχή της υπηρεσίας γίνονται κεντρικοί διαχειριστές του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου υγείας, έχοντας τη δυνατότητα να αποθηκεύσουν όλες τις εξετάσεις του παιδιού τους από την πρώτη ημέρα της ζωής του. Η διαχείριση γίνεται μέσα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το laptop, το tablet ή το smartphone του χρήστη, αρκεί να υπάρχει λογαριασμός email.

Η σημαντικότητα αυτής της κίνησης έγκειται στο στοιχείο ότι ο γονέας θα μπορεί πλέον να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα των εξετάσεων σε μια πλατφόρμα και να μπορεί να τα διαχειρίζεται με ευκολία ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Η διαδικασία διασφαλίζει το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων, δεδομένου ότι ο γονέας έχει τη δυνατότητα να διοχετεύει μόνο τις πληροφορίες που ο ίδιος επιθυμεί στην προσωπική ηλεκτρονική κάρτα του παιδιού.

Στην πράξη:

Εάν ένα κέντρο ζητήσει τα αποτελέσματα από ένα ακοόγραμμα ή ακόμα και τη γνωμάτευση του παιδιού, ο γονέας μπορεί να σκανάρει τα στοιχεία, να επιλέξει την επιλογή έγκρισης και να προωθήσει το έγγραφο απευθείας στο κέντρο, χωρίς να χρειαστεί προσωπική παρουσία. 

Το κόστος, καθ’ όλη την διάρκεια που το παιδί είναι ενταγμένο σε θεραπευτικό πρόγραμμα των Κέντρων της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», καλύπτεται εξολοκλήρου από τον φορέα και με τη λήξη της συνεργασίας, εάν ο γονέας επιθυμεί τη συνέχιση της υπηρεσίας, το κόστος ανέρχεται σε μόλις 1 ευρώ τον μήνα, ποσό που έχει προκύψει μετά από ειδική συμφωνία με την HealthAngels.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ