Στην OTEAcademy το βραβείο «Pressious Εργασία της Χρονιάς»

Tο Venue profile της OTEAcademy, το οποίο σχεδιάστηκε από το δημιουργικό της τμήμα και παράχθηκε από την PressiousArvanitidis, ψήφισαν ως την «Pressious Εργασία της Χρονιάς» για το 2017 οι άνθρωποι της PressiousArvanitdis.

Στο βραβευμένο έντυπο, το οποίο έχει ειδικό χαρτί στο εξώφυλλό του και χαρακτηρίζεται για τις μετεκτυπωτικές του επεξεργασίες και τα έντονα χρώματα, παρουσιάζονται οι χώροι και οι εκπαιδευτικές αίθουσες όπου στεγάζονται οι εγκαταστάσεις της OTEAcademy. 

Το Venue profile σχεδιάστηκε από την Ανθή Ράλλη (Senior Graphic Designer) και επελέγη μέσα από μία πρωτοβουλία που έχει αναπτύξει τα τελευταία 7 χρόνια η PressiousArvanitidis, βάσει της οποίας κάθε μήνα ψηφίζεται από όλους τους ανθρώπους της εταιρείας η «Εργασία του μήνα». Στο τέλος του χρόνου συγκρίνεται η βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει κάθε «Εργασία του μήνα» και αναδεικνύεται η «Εργασία ης Χρονιάς».

Πηγή: Daily Fax

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ