Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει στο πρόγραμμα ChemSM-HUB

Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει ως εταίρος από την Ελλάδα, μαζί με άλλους τέσσερις ευρωπαϊκούς οργανισμούς από τη Γερμανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Chemical Safety Management Training Hub for Chemicals Users – ChemSM-HUB. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών εργαλείων για την ασφάλεια και την υγεία εργαζομένων και επαγγελματιών που χειρίζονται, παράγουν και διακινούν χημικές ουσίες και χημικά προϊόντα. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ