Διεθνής δικτύωση και αναπτυξιακή δυναμική της ΙΝΤERAMERICAN

Εντυπωσιακή είναι η δυναμική ανάπτυξης της ΙΝΤERAMERICAN στον τομέα των ομαδικών ασφαλίσεων, με το πελατολόγιο της εταιρείας να υπερβαίνει τους 105.000 ασφαλισμένους και τους 1.000 εταιρικούς πελάτες. Η παραγωγή ασφαλίστρων, που ήταν αυξημένη πέρυσι κατά 40% σε σχέση με το 2016, συνέχισε να κινείται και κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα, με σύναψη νέων συνεργασιών με επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, η εταιρεία προχωρεί στον λειτουργικό εκσυγχρονισμό των ομαδικών ασφαλίσεων με τη δημιουργία νέας ψηφιακής πλατφόρμας, που θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις, ενώ προϊοντικά εστιάζει στις ασφαλίσεις ζωής – σύνταξης και υγείας. Είναι αξιοσημείωτο ότι πέρυσι, ανταποκρίθηκε στις ασφαλιστικές καλύψεις με καταβολές και αποζημιώσεις 17,4 εκατ. ευρώ σε 84.192 περιπτώσεις.

Η ΙΝΤERAMERICAN έχει την ευελιξία διαμόρφωσης προγραμμάτων tailor made στη βάση των ιδιαιτέρων αναγκών των επιχειρήσεων. Μάλιστα στην υγεία, που αποτελεί ανάγκη προτεραιότητας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις, αξιοποιεί τις παρεχόμενες δυνατότητες ατομικής ασφάλισης των καλυπτομένων από ομαδικό συμβόλαιο υγείας είτε έχει συναφθεί με την ίδια την εταιρεία είτε με άλλη. Συγκεκριμένα, με το πρόγραμμα MEDIHOSPITAL Double Benefit η εταιρεία παρέχει πλεονέκτημα αναβάθμισης της ασφαλιστικής κάλυψης σε ατομικό επίπεδο, με εύρος νοσοκομειακής κάλυψης που φθάνει μέχρι 800.000 και με ποσόν απαλλαγής που συνήθως καλύπτουν τα ομαδικά συμβόλαια, ενώ παράλληλα διατηρείται η ασφαλισιμότητα του ατόμου όταν αυτό εξέλθει για οποιοδήποτε λόγο από την ομαδική ασφάλιση.

Η ένταξη της ΙΝΤERAMERICAN από τον Νοέμβριο του 2016 στο μεγάλο πολυεθνικό δίκτυο INSUROPE, που παρέχει υπηρεσίες για employee benefits εδώ και 50 χρόνια με λύσεις για τη διαχείριση ασφάλισης προσωπικού πολυεθνικών οργανισμών, έχει αλλάξει το επίπεδο της εταιρείας στις ομαδικές ασφαλίσεις ζωής και υγείας, αφού αντιπροσωπεύει κατ’ αποκλειστικότητα το διεθνές δίκτυο στην Ελλάδα. Η INSUROPE που έχει ως στόχο να αποτελεί την πρώτη επιλογή πολυεθνικών οργανισμών σε όλο τον κόσμο -δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 85 χώρες-, οργάνωσε πρόσφατα το ετήσιο συνέδριό της στο Ντουμπάι, με τη συμμετοχή της ΙΝΤERAMERICAN.

Ο Γιώργος Βελιώτης, γενικός διευθυντής ασφαλίσεων ζωής και υγείας, που εκπροσώπησε την εταιρεία στο συνέδριο, ήταν μεταξύ των ομιλητών. Το στέλεχος της ΙΝΤERAMERICAN, μιλώντας με θέμα “The importance of health analytics in health insurance”, αναφέρθηκε στις μεταβολές που συντελούνται στα πρότυπα για το κράτος πρόνοιας και τις ασφαλιστικές αγορές στην Ευρώπη, καθώς και στις δυνάμεις και τάσεις που κινούν τις εξελίξεις στον τομέα της υγείας, παγκοσμίως. Ο ομιλητής ανέπτυξε, μεταξύ άλλων, το κρίσιμο ζήτημα σχέσης υπηρεσιών υγείας και κόστους, τις επιπτώσεις της συστηματικής ανάλυσης δεδομένων και στατιστικών στοιχείων στη φροντίδα της υγείας και τα μοντέλα πρόβλεψης που μπορούν να διευκολύνουν τις αποφάσεις. Ακόμη, ο κ. Βελιώτης αναφέρθηκε στην πρωτοπορία της ΙΝΤERAMERICAN στην Ελλάδα μέσω της ανάπτυξης ιδιόκτητων υποδομών στις υπηρεσίες υγείας, που εισάγει το μοντέλο της καθετοποιημένης διαχείρισης, καθώς και στο ΙΝΤERAMERICAN health brain – analytics team. Τον επικεφαλής της εταιρείας πλαισίωσαν στο συνέδριο της INSUROPE ο Γιώργος Πλωμαρίτης, διευθυντής και η Στέλλα Δήμου, στέλεχος της διεύθυνσης ομαδικών ασφαλίσεων και corporate business.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ